Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Doložit oheň

Do následujícího okna přetáhněte fotografii vašeho ohně. Název souboru musí souhlasit se jménem osoby, která oheň zaregistrovala do Přihlašovny! Pokud bude název jiný, nebude možné dohledat přesné informace o ohni, zejména polohu, a nebude tak možné oheň započítat do pokusu o rekord.