Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Soutěžní řád – Pionýrský Sedmikvítek – Výtvarná činnost – 2023/2024

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1
 2. Pionýrský Sedmikvítek – Výtvarná část je otevřená zasilatelská soutěž pro dětské oddíly i jednotlivce ve věku do 20 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže. Do republikové přehlídky se zařazují doporučené práce ze školních, oblastních a krajských přehlídek. Pokud tato někde neproběhla, mohou jednotlivé subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů jsou garanty kvality a množství zasílaných prací.
 3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.
 4. Rozpis soutěžních kategorií:
   1. výtvarné práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů (dvourozměrné)
   2. keramika
   3. trojrozměrné výtvarné práce – šperky, doplňky oděvů, sochy, apod.
 5. Věkové kategorie: Upravují propozice dané soutěže.
 6. Ročníkové téma: Upravují propozice dané soutěže.
 7. Soutěžní práce se zpět vracejí. Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit a zároveň negarantuje jejich návrat vysílající organizaci po skončení soutěže.
 8. Soutěžní práce posuzuje minimálně sedmičlenná porota ustanovená pořadatelem, rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné. Vyhodnocené práce budou oceněny.
 9. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM, …), zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
 10. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

Soutěžní řád a propozice ke stažení.

Přihláška ke stažení.

Formuláře pro poskytnutí souhlasů ke stažení.