Víte, že?

Pionýr je jedním ze zakládajících členů České rady dětí a mládeže, která je dnes uznávanou reprezentací dětí a mládeže.

Pravidla

Od roku 2003 vyhlašuje Pionýr soutěž etapových her. Cílem je zajistit dokumentaci táborových a celoročních her realizovaných v rámci Pionýra a vytvořit databázi, která by byla přístupná oddílovým vedoucím a instruktorům jako zdroj inspirace. Pro vítěze každého ročníku určuje statut soutěže příspěvek až 10 000 Kč na nákup a údržbu materiálu.

Podmínky účasti v soutěži

  • Příspěvky do soutěže mohou zasílat organizační složky Pionýra (např. pionýrská skupina, pionýrské centrum, krajská organizace Pionýra atd.), které tuto hru v rámci své činnosti realizovaly.
  • Pokud má hra jednoho autora (a tedy se nejedná o kolektivní zpracování) nebo pokud existuje zodpovědný vedoucí autorského kolektivu, je třeba přiložit jeho souhlas s přihlášením hry do soutěže. Pokud autor není plnoletý, je třeba přiložit souhlas i jeho zákonného zástupce.
  • Příspěvky je třeba zasílat poštou nebo elektronicky do 10. prosince daného roku a to v této podobě: popis hry v obecně srozumitelné podobě dle osnovy, foto- či videodokumentaci, pokud je k dispozici, další materiály jako bodovací systém, diplomy a podobně.
  • Zaslané příspěvky se po vyhodnocení soutěže nevrací, ale stávají se součástí dokumentačního materiálu Pionýra.
  • Každý příspěvek může být do soutěže zaslán pouze jedenkrát.

Statut soutěže včetně osnovy pro tvorbu CETEH