Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 234 621 299 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Libor Joukl

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina

bývalý člen Pionýra

25 let uteklo jako voda, a tak přeji pionýrům do další pětadvacítky hodně krásných chvil na táborech a akcích, vedoucím mnoho nápadů a radosti při práci s dětmi.


Barvu šátků jsme neřešili

Milí pionýři, napsání těchto řádků mě přinutilo zavzpomínat. Do Pionýra jsme chodili celá třída, neřešili jsme barvu šátků, chtěli jsme se hlavně bavit a poznávat nové věci. A že tomu tak skutečně bylo, patří i s odstupem času velké dík našim rozumným vedoucím, kteří nás nikdy do ničeho netlačili a nic nám nepřikazovali. Na dobu, kdy jsem „chodil do Pionýra“, vzpomínám rád, bylo to mé dětství. Člověk si může říci, že když dodrží něco, co se mu od mládí zdálo jako vklad do života, projde díky tomu různými údobími, má náskok před ostatními.