Grafika – 30 let po svém

GRAFIKA – 30 LET PO SVÉM

V příštím roce budeme slavit 30. výročí obnovení samostatného Pionýra. Mimo zajímavých akcí, společenských událostí a rozličných námětů a soutěží je také pro tuto příležitost připravený jednotný logotyp.

Smyslem tohoto nového vizuálního symbolu je díky snadno rozpoznatelnému znaku umožnit nám samotným, ale i lidem z vně Pionýra, jednoduše poznat vše, co se týká našeho 30. výročí.

VÝROČNÍ LOGOTYP

Výroční logotyp se skládá z logotypu Pionýra (znak s nápisem Pionýr) a stylizované třicítky s letící vlaštovkou a nápisem „let po svém“ s přesně definovaným rozložením.

Výroční logotyp se používá na dokumentech vztahujících se k 30. výroční tam, kde by se jinak použil logotyp nebo znak Pionýra. Pokud je na dokumentu použitý výroční logotyp, již se na něm znovu nepoužívá logotyp ani znak Pionýra.

BAREVNÉ VARIANTY

Výroční logotyp lze použít ve variantách plnobarevný, jednobarevný pozitivní a jednobarevný negativní.

Barevná

Základní plnobarevná varianta se používá na bílém podkladu nebo klidných světlých barvách. Vlaštovky jsou ve svém středu vždy bílé, aby tvořily se zbytkem pruhů trikolóru.

Jednobarevná pozitivní

Jednobarevná pozitivní (tmavá na světlém podkladu) varianta vzniká obarvením všech částí logotypu jednou barvou. Zaniká trikolóra, a tudíž je vlaštovka tvořena jen konturou a střed je „průhledný“. Používá se hlavně černá a pionýrská modrá. Ve výjimečných případech i jiné barvy. Používá se na bílém podkladu nebo klidných světlých barvách. Vždy musí být zachován dostatečný kontrast mezi pozadím a barvou logotypu.

TIP: Černá varianta je přednostně určena pro černobílé tisky. Vždy na ně proto černou variantu použijte.

Jednobarevná negativní

Jednobarevná negativní (bílá na tmavém podkladu) varianta vzniká přebarvením všech částí logotypu na bílou barvu. Zaniká trikolóra, a tudíž je vlaštovka tvořena jen konturou a střed je „průhledný“. Používá se pouze bílá. Používá se převážně na pionýrsky modrém podkladu. Ve výjimečných případech nebo na fotkách i na jiných klidných tmavých barvách. Vždy musí být zachován dostatečný kontrast mezi pozadím a bílou barvou logotypu.

TIP: Negativní (bílá) varianta se skvěle hodí na tmavá místa fotek.

OCHRANNÁ ZÓNA LOGOTYPU

Ochranná zóna logotypu je prostor, který musí kolem logotypu zůstat prázdný bez dalších textů nebo jiné grafiky. Umožňuje jeho rozpoznání a dostatečné oddělení od ostatní grafiky. Je vytyčen šířkou horního modrého dílku ze znaku Pionýra (viz obrázek). Platí stejně pro všechny barevné varianty.

MINIMÁLNÍ VELIKOST

Minimální výška logotypu je 10mm/120px. S ochrannými zónami odpovídá výšce 14mm/165px. To odpovídá přibližně šířce 24mm/230px, s ochrannými zónami 28mm/330px. Minimální velikost je důležitá pro čitelnost loga, je ovšem třeba ji vždy individuálně posoudit podle využitých zobrazovacích metod. Platí stejně pro všechny barevné varianty.

ZAKÁZANÉ ÚPRAVY

Celý logotyp je nedělitelný. Nelze tudíž použít samostatně stylizovanou 30 nebo libovolně měnit vzdálenost jednotlivých prvků. Nelze psát texty v něm obsažené jinými fonty ani je nijak přesouvat i měnit jejich velikost. Nelze měnit barvy částí ani celého logotypu jinak než je stanoveno u barevných variant. Nelze nahrazovat nápis „Pionýr“ jinými slovy ani měnit znak letící vlaštovky za jiný symbol. Popřípadě zcela vyměnit logotyp Pionýra za jiný.

PROČ? „30 let svou cestou“ nesmí být samostatně nebo s jiným logem (př.: logem skupiny) aby bylo vždy jasné, že 30 let svou cestou kráčí Pionýr.

DOPLŇKOVÁ VARIANTA LOGOTYPU

Doplňková vertikální varianta logotypu je určena pro výjimečné a specifické použití v místech, kde je nemožné použít variantu základní horizontální. Může být použita ve všech výše uvedených barevných variantách a vztahují se na ni stejná pravidla. Skládá se z logotypu Pionýra a stylizované třicítky, ovšem umístěné, upravené a zarovnané pod sebe.

POZOR! Oproti základnímu (horizontálnímu) logotypu je vertikální varianta upravena do vhodných poměrů. Neupravujte základní variantu na doplňkovou svépomocí, v případě potřeby použijte předpřipravenou doplňkovou variantu.

PŘÍKLADY POUŽITÍ LOGOTYPU

DOPROVODNÁ GRAFIKA

Veškeré vaše vytvořené grafické materiály (plakátky, letáčky, potisky atp.) by měly zachovávat barevnost a základní tvary logotypu.

BARVY

Základními barvami jsou pionýrské barvy, hlavně modrá, bílá a černá, jako další doplňkovou barvu je možné použít červenou. Převládají celobarevné plochy s bílým nebo modrým pozadím. Nepoužívejte barevné gradienty ani více barev v jednom dokumentu.

PIONÝRSKÁ MODRÁ

CMYK: 100, 38, 0, 15;

RGB: 0, 112, 175;

Web: #0070af;

Pantone: 2945

PIONÝRSKÁ ČERVENÁ

CMYK: 0, 94, 100, 0;

RGB: 238, 52, 36;

Web: #ee3424;

Pantone: 1795

FONTY

Písma v dokumentech používejte základní pionýrské, tedy:

Syntax LT CE Roman/Bold/Black (placený profesionální font)

Nebo preferovaný:

Trebuchet MS Regular/Italic/Bold (font součástí systému Windows)

Pokud ani jeden z těchto fontů pro vás není dostupný, využijte jiný sans (bezpatkový) font. (Například: Merriweather Sans, Lato, Arial, Open Sans, Fira Sans…)

TVARY

Základní tvary vychází z logotypu a fontů. Měly by převládat základní geometrické obrazce, nejlépe čtverce a obdélníky (případně šestihrany a trojúhelníky), ostré hrany a rohy. Doporučujeme vyhnout se oblým tvarům a zaoblování rohů.

Když do toho půjdeme společně a s nadšením, bude naše výročí pro nás i ostatní nepřehlédnutelné a nezapomenutelné!

Použijte také Výroční logotyp a přispějte k velkému společnému celku!