Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Josef Matoušek

Křišťálová vlaštovka, 2017

* 1964

PS J. A. Komenského, Ostrava


Je dlouholetý aktivní člen Pionýra, podílel se na obnovení činnosti samostatného Pionýra, pomohl zachovat svou mateřskou PS J. A. Komenského po roce 1990. S ní se později zapojil do experimentálního ověřování (nových) výchovných programů Pionýra. V době navršených problémů Moravskoslezské krajské organizace Pionýra přijal úlohu organizátora jejich překonávání – předsedy KOP – a postupně se mu podařilo je zvládnout.