Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Clona – Propozice republikového finále

2020/2021

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
 2. Pořadatelem a organizátorem RF soutěže je Pionýr, z. s. – Plzeňská krajská organizace Pionýra.
 3. Označené soutěžní snímky (fotografie) musí být zaslány spolu s přihláškami do 28. února 2021 na e-mail clona@plzenskypionyr.cz (do předmětu e-mailu uveďte heslo „Clona“). Snímky je nutné je zaslat zároveň s vyplněnou a naskenovanou přihláškou. Soutěžní práce, které budou doručeny později, nemusí být do soutěže zařazeny.
 4. Kontaktní telefon pro technické věci: 724 569 713 (Mgr. Miroslava Tolarová).
 5. Vybrané soutěžní práce budou veřejně prezentovány při koncertu Děti dětem 2022 a na dalších místech v průběhu roku. Úspěšní autoři budou informováni, na základě zveřejněné výsledkové listiny, písemně nebo e-mailem. Konečné výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách organizátorů nejpozději do sedmi dnů po vyhodnocení soutěže.
 6. Věkové kategorie:
  Věkové
  A ročník 2011 a mladší
  B ročník 2007 až 2010
  C ročník 2003 až 2006
  D ročník 1995 až 2002
  E ročník 1994 a starší
 7. Pro kategorii X je pro tento ročník stanoveno jednotné téma: Planeta, na které žiju.

 

Soutěžní řád a propozice ke stažení.

Přihláška ke stažení.