Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Martina Lecmanova

starostka města Chrasti

bývalá vedoucí pionýrské skupiny

Souhlasím s názorem, že pětadvacet let je výročí, které se hodí oslavit. Sama jsem v této organizaci, tedy v jejím předešlé podobě, prožila nejkrásnější chvíle svého dětství a mládí. Měla jsem to štěstí, že jsem se vždy setkala s nadšenými a šikovnými lidmi, kteří naši činnost připravovali a zajišťovali. Vzpomínám si na desítky vzdělávacích akcí, ale i na pravidelné schůzky, na které jsme se vždy moc těšili. Mám z těchto časů spousty přátel, se kterými se stýkám do dnešních dnů. Velice si vážím vašeho zájmu a je mi velkou ctí mít možnost přispět do unikátní Pionýrské knihy.