Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Propozice republikového finále – Melodie

POZOR! Republikové finále Melodie 2020/2021 proběhne zasilatelskou formou.

Je nám velmi líto, že vzhledem k současným opatřením Vlády ČR Vás nemůžeme uvítat u nás v Divadle U Kapličky v Českých Budějovicích a uskutečnit soutěž prezenčně. Uvědomujeme si také, že i kdyby zákaz konání hromadných akcí a zpěvu skončil, tak už z organizačních důvodu původně plánovaný termín 20. březen 2021 nestihneme. A neustále odkládat termín na později letos nechceme.

Proto se štáb RF Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Melodie rozhodl, že letošní finále proběhne v distanční formě. Účastníci republikového finále tak budou soutěžit s nahrávkami skladeb.

FORMA SOUTĚŽE: Distanční (zasilatelská)

 

TERMÍN PRO DORUČENÍ SOUTĚŽNÍHO PŘÍSPĚVKU: Soutěžní nahrávky musí být doručeny do neděle 25. dubna 2021 do 24. 00 hodin. Lze je doručit na CD, DVD nebo flashdisku na zasilatelskou adresu (Sedmikvítek, Pionýr, z. s. – Jihočeská KOP, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice) nebo prostřednictvím odkazu na, kterém je skladba uložena na webu zaslaného společně s přihláškou na e-mail dramaturga soutěže paduchpeter@seznam.cz

 

MÍSTO KONÁNÍ:    Distančně  – „Divadlo U Kapličky“, Husova tř. 622/45, 370 05 České Budějovice.

 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:   Veřejné vyhodnocení a zveřejnění výsledku se uskuteční v sobotu 15. 5. 2021. Forma bude upřesněna dle aktuální situace.

Upozorňujeme na důležitou změnu v propozicích pro letošní ročník.

Všichni soutěžící mají k dispozici prostor pro jednu skladbu . Pokud chtějí vystoupit s druhou skladbou, musí se jednat buď o autorskou tvorbu, nebo o písničku lidovou.

 

Finální podoba propozic bude zveřejněna do konce února 2021.

 

2020/2021

1. REPUBLIKOVÉ FINÁLE MELODIE, XXV. ročník (dále jen RF)

1.1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE: Pionýr, z. s.
1.2. POŘADATEL RF:
Pořadatelem RF je Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra
Korespondenční adresa: Sedmikvítek, Pionýr, z. s. – Jihočeská KOP, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice.
Kontaktní osoba: Peter Padúch, kancelar@jihocesky-pionyr.czpaduchpeter@seznam.cz, tel. 777 793 668
1.3. MÍSTO KONÁNÍ: Divadlo „U Kapličky“, Husova 45, 370 05 České Budějovice.
1.4. TERMÍN KONÁNÍ: 20. března 2021

2. PODMÍNKY ÚČASTI V RF

2.1 PROGRAM VYSTUPUJÍCÍCH
2.1.1. Soutěžící interpretují vlastní nebo převzatou tvorbu. Soutěž není určena pro žánry folk, country a trampská píseň.
2.1.2. Soutěžní blok obsahuje maximálně 3 skladby, celkově nepřesahující 10 minut (v kategorii VIS 15 minut). Délka jedné skladby nesmí přesáhnout 5 minut. Pro všechny kategorie Z platí, že 2 skladby jsou volně na výběru soutěžícího, pokud chce soutěžící využít možnost zazpívat třetí písničku, musí se jednat o lidovku.
2.1.3. Soutěžící by měl mít připravené krátké úvodní slovo a spojovací texty mezi skladbami. Soubor nebo skupina si také připraví nástup na jeviště tak, aby mohla být instalována v průběhu úvodního slova (nepočítá se čas techniků).

2.2 HUDEBNÍ NÁSTROJE A OZVUČENÍ
2.2.1. Soutěžící interpreti používají výhradně vlastní hudební nástroje, vč. bicích a kláves.
2.2.2. Pořadatel RF zajišťuje zvukový aparát včetně obsluhy (aparát nezahrnuje kytarová ani basová komba).
2.2.3. Při half playbacku dodává soutěžící zvukovému mistru v sále záznam před začátkem dané kategorie (o přestávce), na čitelně a přehledně popsaném nosiči s očíslovanými skladbami, (nahrávky mohou být i ve formátu MP3 apod.).Nosič musí obsahovat výhradně soutěžní interpretované skladby. Notebook není zvukařem akceptován.

2.3. ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
Podmínkou účasti v RF je úhrada účastnického poplatku. Částka činí 100 Kč za každého soutěžícího a soutěžní vystoupení, je splatná do 12. března 2021, a to převodem na účet pořadatele vedený u Raiffeisen BANK č.: 3254288001/5500. Variabilní symbol platby obdrží účastník RF s potvrzením přijaté přihlášky od pořadatele.

3. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF

3.1. Přihláška do RF se podává prostřednictvím mailu kancelar@jihocesky-pionyr.cz.
3.2. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Uzávěrka závazných přihlášek je 10. března 2021. Výjimku je možné učinit pouze po předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem RF.
3.3. AUTORSKÁ ČÁST SOUTĚŽE
Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže maximálně dvě vlastní skladby, které budou odehrány v rámci soutěžního vystoupení. Pro zařazení je nutné zaslat pořadateli RF e-mailem texty skladeb, v záhlaví doplněné o název skladby, jména autorů a soutěžní kategorii, a to nejpozději 3 týdny před termínem soutěže. Pokud nebude tato podmínka splněna, nemusí být skladba zařazena. Je vhodné připojit i odkaz na stránky s autorskou nahrávkou (není ale podmínkou).
3.4. ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ
3.4.1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo, pokud byli zařazeni správně.
3.4.2. Dramaturgický plán soutěže (rozpis jednotlivých kategorií), bude vyvěšen na stránkách soutěže nejpozději dva týdny před zahájením soutěže, ihned po zpracování všech došlých přihlášek. Jednotlivá pořadí vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, a to zpravidla v předvečer soutěže, po zapracování aktuálních změn.
3.4.3. Soutěžící se musí dostavit k prezenci z důvodu potvrzení účasti. Prezence probíhá v den soutěže a v místě soutěže v době od 7.45 do 8.45 hodin.

4. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Pořadatel RF zašle přihlášeným soutěžícím předem informace o možnostech stravování (případně ubytování) v bezprostředním okolí místa konání soutěže (včetně kontaktů na tato zařízení).

Soutěžní řád a propozice ke stažení.

Formuláře pro poskytnutí souhlasů ke stažení.