Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Markéta Svobodová

Křišťálová vlaštovka, 2002

* 1951

PS Tuláci, Ústí nad Labem


Patří k dlouholetým aktivním členům Pionýra. Byla členkou vrcholných pionýrských orgánů. V době proměny Pionýra se zasloužila o rozvoj řady konkrétních aktivit celého sdružení (např. Pionýrská stezka). Nyní stejně zodpovědně pracuje na úrovni pionýrské skupiny i krajské rady Pionýra.