Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

6. Má dostatek informací pro všechny

o provozu, programu, personálním zabezpečení, nárocích na vybavení dítěte mají rodiče dostatek informací předem. Většinou rodiče i děti mají možnost seznámit se s vedoucími na schůzce s rodiči případně i formou účasti na akci pro děti, kterou pořadatel připravuje.

Obecně

Rodiče a samozřejmě i děti mají právo na jakékoli informace, o kterých si myslí, že se týkají tábora. Provozovatel by měl jasně vyjádřit, co všechno zahrnuje cena, dále by měl poskytnout všechny organizačně nezbytné informace, stručně tak i ty, které napomáhají pocitu pohodové a bezpečné akce. Bez pardonu by proto provozovatel měl rodiče vybavit informacemi o odjezdu, příjezdu, telefonickém a poštovním spojení na tábor na hlavního vedoucího a zdravotníka, seznamem doporučených věcí (pro konkrétní tábor) – a to vše nejlépe v písemné podobě.

Rozsah dokumentace, kterou naopak provozovatel vyžaduje, je spíše známkou zodpovědnosti, s jakou k táboru přistupuje. Závazná přihláška, ve které se vymezují podmínky stornopoplatků a ke které se přikládá posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě, dokládá, že provozovatel má zájem především o zdárný průběh akce a zdraví dítěte. Naopak provozovatel, který má na všechno vyhýbavé odpovědi, nebude mít asi všechno rozmyšleno a naplánováno.

V Pionýru Pionýr má zájem nejen informace rodičům poskytovat, ale i získávat od nich. Zkušenost ukazuje, že dobrá komunikace mezi rodiči a organizací minimalizuje případná rozčarování a nepříjemná překvapení. Způsobem jak nad rámec formálních informací získat o mnoho navíc je návštěva informativní schůzky. Tam má rodič možnost seznámit se alespoň s částí táborového personálu, poznat další rodiče či prohlédnout si táborové fotografie z předešlých let.

Zdaleka nejlepší však je, když má dítě možnost účastnit se nějaké kratší akce se stejnou skupinou lidí již před táborem. Rodiče získají zkušenost, jak slibované zajištění probíhá v praxi a děti třeba najdou kamarády mezi vrstevníky. Provozovatel tábora navíc získá jistotu, že dítě opravdu zvládne, a tak se všichni na tábor mohou těšit.