Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

8. Má důvěryhodného pořadatele

Pořadatel tábora je důvěryhodným subjektem. Může doložit případná dobrozdání. v případě neziskového sektoru, například Statut uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Obecně

Hodnověrnost pořadatele se zejména při první zkušenosti s ním ověřuje obtížně – do propagačních materiálů se dá uvést leccos, krátký osobní kontakt také není zcela vypovídající… Lepší jsou dobrozdání či přímo doporučení od jiných již prostředí znalých.

Je proto dobré investovat čas do získání co nejvíce informací – kromě referencí o pořadateli (subjektu), pak zejména o celém personálním zajištění, jistě především o hlavním vedoucím a zdravotníkovi, ale též o vedoucích oddílů, lektorech (u odborně zaměřených táborů), dále o programu, dopravě a místě konání.

Důvěryhodnost provozovatele se prudce snižuje, je-li jakýkoli problém v poskytování informací.

V Pionýru

Pionýr je držitelem STATUTU uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase, který mu byl udělen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro roky 2004 – 2006, 2007 – 2010 a 2011 – 2015.

O jeho věrohodnosti svědčí i řada dalších skutečností, například: