Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

Jak to probíhá

Nejvhodnější je získat bližší informace na příslušné transfuzní stanici. U dárcovských odběrů však platí zásady, které by měl každý dárce pro hladký průběh odběru dodržovat.

Jaké zásady dodržovat před odběrem?

 • Den před odběrem vypijte dostatečné množství nepřeslazených nápojů (čaj, káva, ovocné šťávy, džusy, minerálky).
 • Večer před odběrem nejezte tučnou stravu.
 • 14 hodin před odběrem nepijte alkoholické nápoje.
 • Na odběr nechoďte nalačno. Ráno v den odběru posnídejte netučnou stravu a vypijte dostatek tekutin.
 • 6 – 12 hodin před odběrem by se nemělo kouřit.

Co vzít s sebou k odběru?

 • průkaz totožnosti
 • kartičku pojištěnce
 • legitimaci dárce krve (opakovaní dárci)

Jak probíhá odběr krve?

 • šatna – odložíte si věci a dostanete dotazník o zdravotním stavu dárce
 • evidence – sestra zaznamená vaše údaje
 • laboratoř – bude vám odebrán vzorek krve k předodběrovému vyšetření (analýza trvá asi 5 minut), někde se provádí rovněž orientační vyšetření moči
 • občerstvení před odběrem – dostanete pečivo a nápoj
 • vyšetřovna – lékař zkontroluje vyplněný dotazník a posoudí váš zdravotní stav
 • vlastní odběr krve
 • občerstvení po odběru – nápoj a drobná sladkost
 • evidence – dostanete omluvenku do zaměstnání, potvrzení na odečet daní a stravenku
 • šatna – vyzvednete si své věci a odcházíte

Nejčastější dotazy

Kolik času strávím na transfuzní stanici?
Celková doba strávená na transfuzní stanici je asi 50 – 100 minut při odběru krve, 2 – 4 hodiny při odběru plazmy a krevních destiček.

Kolik krve se odebírá?
Standardně se odebírá 450 ml krve a samotný odběr trvá 5-15 minut. Vaše tělo si krev doplní během několika dnů.

Kde mohu darovat krev?
Krev můžete darovat téměř v každém okresním městě. V seznamu transfuzních stanic si snadno najdete nejbližší odběrné místo. Registr dárců mezi sebou transfuzní stanice nesdílejí. Je tedy důležité, aby se dárce vracel do své transfuzní stanice.

Jak často mohu darovat krev?
Ženy mohou darovat krev 3x ročně, muži 4x ročně. Minimální interval mezi odběry je 8 týdnů.

Jaká vyšetření mě čekají?
V rámci předodběrového vyšetření se v laboratoři provede vyšetření krevního obrazu, které trvá asi 5 minut. U prvodárců se navíc provádí i vyšetření moči. Lékař vám před odběrem změří tlak, pulz a posoudí váš zdravotní stav a způsobilost k odběru. Po odběru krve se provádí další podrobné vyšetření, které zahrnuje zjištění krevní skupiny, Rh faktoru a nepravidelných protilátek v krvi. Dále se provádí testy na HIV, žloutenku typu B a C, syfilis. V případě odchylky u některého z vyšetření je dárce následně informován a je mu doporučen další postup.

Je darování krve bezpečné?
Odběrem krve vám nehrozí žádné nebezpečí přenosu infekce. Veškerý materiál (jehly, stříkačky, odběrové sady, zkumavky) je určen pouze k jednorázovému použití. Místo vpichu je vždy důkladně dezinfikováno a pracovníci odběrových úseků pracují zásadně v rukavicích za dodržení přísných hygienických předpisů. Zajištěno je také bezpečné uložení a likvidace biologického odpadu.

Jaké zdravotní komplikace mohou nastat po odběru?
Při nedostatečném a krátkém stlačení místa vpichu může vzniknout hematom (modřina). Někteří dárci mohou mít po odběru pocit na omdlení, celkovou nevolnost (0,96 %) a může dojít až ke kolapsu (0,33 %). Tomu lze však předcházet tím, že dárce před odběrem vypije dostatečné množství tekutin a lehce posnídá. Na transfuzní stanici je však vyškolený personál, který včas zasáhne a pomůže. Po odběru by člověk neměl minimálně 12 hodin vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost a námahu.

Mohu darovat krev, když jsem alergik?
Lehčí forma alergie není překážkou pro darování krve. Darovat krev můžete v období, kdy netrpíte alergickými příznaky. Pokud trpíte težkou formou alergie, dárcovství pro vás není vhodné. Každý alergik by měl otázku darování krve konzultovat se svým alergologem.

Mohu darovat krev, když používám hormonální antikoncepci?
Ano, můžete. Hormonální antikoncepce není překážkou pro darování krve. Je nutné ji užít až po odběru.

Mohou cizinci darovat krev v ČR?
Darovat krev mohou cizinci, kteří splňují tyto podmínky:

 • pobývají v ČR již déle než jeden rok,
 • mají zdravotní pojištění v ČR,
 • jsou schopni komunikovat v češtině.
Použité zdroje: www.fnkv.cz/pro-darce.phpwww.prodarce.cz.