Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Zahraniční činnost

Pionýr má nadnárodní přesah, má bohaté zkušenosti s mezinárodními aktivitami a získal si přátele po celém světě. Mezinárodní činnost má nejrůznější podoby, často se organizují tábory, otevřené mezinárodní výměny, studijní návštěvy, dobrovolné služby, mezinárodní projekty, konference, semináře, workshopy a jiné.
Aktivity se liší svým rozsahem, složením účastníků, dobou trvání i obsahem činnosti – všechny ale mají společné jedno: umožňují dětem a mladým lidem poznávat cizí kultury a tím se je také učit respektovat. Pionýr učí děti přijímat odlišnost, a to se samozřejmostí a pohodou, dle ideálu Pionýra Přátelství.

IFM-SEI

Pionýr je plnoprávným členem této střešní organizace pro dětské a mládežnické spolky z celého světa již od roku 2004.
Mnohé pionýrské skupiny udržují kontakty s evropskými kamarády a prostřednictvím pravidelných setkání si vyměňují zkušenosti. Akce pořádané IFM-SEI mají většinou globálnější rozměr. Akce bývají různě zaměřené.
Na táborech a výměnách se obvykle sejdou děti i dospěli, aby se pobavili, poznali a vyměnili zkušenosti. Tematicky zaměřené semináře jsou určeny hlavně pro vedoucí atd. Pionýr se snaží umožnit účast všem (mimo jiné i snižováním nákladů pro účastníky).

Detská organizácia FÉNIX

Pionýr udržuje spolupráci v sousedním Slovensku s organizací Fénix, která působí od roku 1991 a je nám svou činností blízká. Členy jsou především děti do 15 let, pro něž připravuje činnost v zájmových kroužcích a klubech, dále tábory, soutěže, kulturní akce a podobně.

Více informací o Fénixu na www.do-fenix.sk