Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Zdravá pionýrská krev

V duchu pionýrského hledání nových cest se snažíme přijít na nové způsoby, jak pomáhat ostatním. Jsou ale i cesty již dříve objevené, jež nás k naplnění Ideálu Pomoci mohou dovést. Jednou takovou tradiční, nepochybně prospěšnou aktivitou je „Zdravá pionýrská krev“, která vznikla před mnoha lety v Brně, kde ji pořádala Městská rada Pionýra. Od roku 2001 se tato dárcovská iniciativa rozšířila do celého spolku. Její hlavní náplní, jak název napovídá, je darování krve. I když se mohou účastnit jen pionýři starší osmnácti let, vždy se najde mnoho našich členů, kteří se zapojí.

Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat krev někoho jiného. Darujte také kus sebe sama, možná se vám vaše dobrá vůle jednou vrátí!

Odkazy: