Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Divadlo – republikové finále 2016

14. 1. 2017 se v Divadle U Kapličky konalo republikové finále Pionýrského Sedmikvítku – oblast Divadlo, které se do Českých Budějovic vrátilo po osmileté přestávce.

Všechna soutěžní vystoupení byla zařazena do kategorie B – Jiná jevištní vystoupení souborů (maximálně 15 minutové vystoupení ostatních jevištních forem – scénky, krátké hry, varieté, show apod.). Vůbec poprvé se na republikové přehlídce objevilo i loutkové divadlo.

Výsledková listina

Kategorie B
1. místo Šramotík O rodičích
2. místo Gymjat II hra na motivy klasických pohádek
3. místo Šramotíček pásmo na motivy knihy Tetovaná teta od Daniely Fischerové
Mimořádná ocenění
Čestné uznání Gymjat I Hloupý Jakub – loutkové divadlo
Mimořádná cena poroty DS Lanovka Hvězdy