Milan Appel, Ing.

Jihomoravská KOP
30. PS MládíMedaile
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
1. stupně (stříbrná)
Rok udělení: 2006