Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Co je etapová hra?

Proč ji tak často hrajeme?

Mezi ty nejpádnější důvody patří fakt, že zaujme děti. Hra je hlavní činností, ve které se dítě bezprostředně projevuje. Poskytne jim dobrodružství a možnost seberealizace, podněcuje jejich fantazii a pomáhá vytvářet nové obzory, umožňuje vzájemné srovnávání, nenásilnou formou učí a prověřuje znalosti, zanechává trvalou vzpomínku na specifický a neopakovatelný tábor, stmeluje kolektiv, vnáší do obvyklého denního rytmu ruch a napětí. Svým silným emocionálním působením představuje propracovanou verzi klasického dětského „pojďme, budeme si hrát na…“.

Prostředek k dosažení výchovného cíle

Jestliže je zvolena promyšleně, má hra nesmírný výchovný význam. Etapové hry, jako komplex motivovaných činností, umožňují využít nejen v táborovém prostředí všechny základní pedagogické principy a jsou tak bezprostředním výsledkem jejich konkrétního uplatnění. Pokud budeme dávat dětem nápady a motivaci k činnosti, naučíme je tak, aby si samy hledaly vhodné naplnění svého volného času, což je schopnost, kterou v poslední době ztrácejí. Jestliže jedeme s dětmi na tábor nebo výpravu, je potřeba stanovit si nějaký cíl, kterého bychom svým působením u dětí chtěli dosáhnout. Tomuto cíli pak „namíru“ vytvoříme příběh a na jeho základě i etapovou hru. Etapovou hru totiž nehrajeme jen proto, abychom děti zaujali geniálními rekvizitami, ale hlavně proto, aby se na táboře prostřednictvím zážitků a her něco naučily.

Připravuješ etapovou hru poprvé?

Ze začátku je dobré spolupracovat s některým zkušenějším táborovým vedoucím a za svou první etapovou hru si zvolit něco kratšího a jednoduššího, leč neméně atraktivního. Čím složitější hru si vymyslíš, tím víc věcí se může pokazit. Téma, které si zvolíš, musí také bavit tebe a kolektiv vedoucích, jinak se vám nepodaří pro hru nadchnout děti. Před táborem je především potřeba zvolit obsah a motivaci hry, rozhodnout v jakých hráčských jednotkách se jí děti budou účastnit (jednotlivci, malé/velké skupiny), určit časový harmonogram, stanovit bodovací systém a napsat rámcový plán etap s náhradní variantou pro déšť nebo vedro (štěstí přeje připraveným). V průběhu tábora je hru třeba stále přizpůsobovat nepředvídatelným skutečnostem a je proto vhodné nechat si zadní vrátka například v podobě postavy kouzelníka nebo vědmy, která dokáže odůvodnit náhle vzniklé zvraty ve hře. V průběhu etapoví hry nikdy neměníme bodovací systém! Je osvědčené a velmi užitečné dělat každý večer radu, na které se určí přesný průběh následujícího dne. Po akci je dobré vše vyhodnotit, poučit se z chyb, vyzdvihnout kladné stánky, poděkovat ostatním vedoucím za spolupráci a zaarchivovat materiály a dokumentaci k etapové hře.

Tady si můžeš prohlédnout materiál, který by ti mohl v při přípravě pomoci.

Vrhni se do tvroby vlastní etpové hry i ty!

Skládání etap