Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

LTŠ 1998

Slovo škola má v době prázdnin trochu jedovatou příchuť. Šňůra volných dnů dává příležitost zažít nadprůměrnou svobodu a volnost. Představa ranního vstávání i v době prázdnin nemusí být pro každého lákavá. Když se však chce člověk něco dozvědět, musí ledaco obětovat.

Přestože se tedy opravdu jednalo o školu, našlo se i letos, po roční povodňové odmlce, více než třicet zájemců ochotných zasednout do obrazných lavic. Škoda jen, že původní počet nahlášených byl asi o třetinu vyšší. To v našem sdružení o něčem vypovídá – odvahu omluvit se, našel jen jeden, kterého zavřeli na infekční oddělení nemocnice.
Táborová základna 1. PS Náchod nás přivítala s otevřenou náručí. Drsné podmínky Orlických hor daly každému znát, že není možné chodit jen v kraťasech, ale jinak zde vládla potřebná pohoda.
Program letní táborové školy se skládal z několika hlavních bloků, na které mozaikovitě navazovaly různé doplňky. Prevence sociálně patogenních jevů byla jedním z těch hlavních. Její podstata spočívá v lepším sebepoznání a hledání vlastních slabin. Takových, které by se mohly stát člověku osudným, ještě předtím, než začne hledat únik z běžného světa (ať drogou či sektou či něčím podobným). Druhý velký blok se týkal bezpečnosti práce. Možná to zní až neuvěřitelně, ale i tak nudnou oblastí lze projít zábavnou formou. Náš lektor nás o tom dokonale přesvědčil, když jsme si hráli na autíčka, procházeli se lesem a snažili se co nejpřesněji dodržovat dopravní předpisy. Příjemně laděný byl i blok o činnosti sdružení Pionýr. Škoda, že se nedochovaly vymodelované sošky.
Ovace sklízela i půldenní ukázka z táborového programu letního tábora na Kamenci. Zátěžový test, který účastníci absolvovali, všem ukázal, že vedoucí prostě musí být na svou práci připraven psychicky i fyzicky. Nestačí totiž vědět co se má a co se nemá, ale i ve chvíli opravdo¬vého vypětí poskytnout profesionální výkon, správnou první pomoc, prostě za každé situace mít přehled a být nad věcí… Že to není jednoduché, můžete posoudit z ukázek. Test, vyplňovaný po půldenním běhání po několika hodinách spánku, byl prostě pro některé náročný…
Jako doplněk hlavní části programu se pak objevovaly i další praktické věci použitelné pro běžného oddílového vedoucího či instruktora. Trocha teorie kolem organizace her, propagace a spolupráce s veřejností, několik užitečných informací o našem statutu a řada dalších…
Z letní táborové školy si tedy něco užitečného odnesl každý. Někomu se sice mohlo zdát její tempo příliš rychlé a čas příliš organizovaný, na druhou stranu jiný si myslel, že vše bylo moc rozvláčné a pomalé. Tak nevím. Důležité je, že se téměř všichni shodli na tom, že příští rok chtějí přijet znovu. Na letní táborovou školu „Kamenec 99″, školu, která snad dá našemu sdružení nový pohled na systém přípravy. Doufám, že neprozradím příliš, když řeknu, že příští LTŠ bude probíhat jako ukázkový kurs pro přípravu instruktorů.

(tom)