Osvědčilo se nám

Do lodě vždy všechno přivažte, hlavně houbičku, neuplave.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Kamarád II
       

Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Dospívající ohroženi předčasným odchodem ze školy

U nás je povinná školní docházka po dobu 9. let. Na středních školách (ať již maturitních nebo učebních oborech) už dospívající být nemusí. Jaké jsou příčiny toho, proč odchází? A proč by vlastně měli do školy chodit? Mezi nejčastější důvody pro odchod ze školy nebo změnu dosavadní školy patří špatný školní prospěch, výrazné a opakované porušování školního řádu, problémy s vrstevníky a učiteli, ale také ztráta zájmu o obor. Vzhledem k vývojovým zvláštnostem tohoto období jsou nevyžádané rady a názory nepřijímané.

Co můžeme dělat

Pokusit se bez domlouvání a dospěláckého poučování hledat další pohled na danou situaci. Povídat si a probírat spolu různá pro a proti.

Proč není vhodné opustit školu

 • bez potřebné kvalifikace je uplatnění na trhu práce ještě složitější (což takhle jít se podívat na vývěsku úřadu práce);
 • ve škole se přeci jen něčemu učím (schopnost pracovat na PC, alespoň trochu cizí jazyk, levnější získání řidičáku, svářečských zkoušek a různých jiných oprávnění…);
 • ztrácí se čas, který už jsme učení věnovali;
 • uzavírá nebo se alespoň výrazně oddaluje šance získat výuční list nebo maturitu a to většina zaměstnavatelů vyžaduje;
 • zpomalí se kariéra;
 • výrazně se sníží společenská prestiž;
 • klesne výrazně ekonomické zabezpečení (zjistěte si, kolik a jestli vůbec bude dostávat nějakou podporu, jaké jsou podmínky).

Když má dospívající pocit, že na školu nestačí, když má zprávy o tom, že je prospěch nedostatečný:

 • zmapujte upřímně a nejdřív to, jestli se škole opravdu věnujete, učení samo většinou nejde;
 • normální je se učit (alespoň trochu pravidelně, úspěch ve škole daleko víc závisí na délce přípravy než na tom, jak chytří jsme „přišli na svět“);
 • motivace, vlastní rozhodnutí, to je něco, co výrazně ovlivňuje školní úspěšnost;
 • hledejte odpovědi na to, jestli je reálné zvládat nároky školy, kde hledat rezervy, jak se učit… v tom mohou napomoci psychologové (pedagogicko-psychologické poradny školní psychologové, úřady práce poskytují tuto službu zdarma).

Když má pocit, že jej vybraný obor nebaví:

 • Zvažte, kolik už jste investovali času, v jakém jste ročníku, chtělo by se vám např. v osmnácti letech začínat někde v prvním ročníku?
 • Nedá se najít něco, proč by mělo smysl vytrvat?
 • Zmapujte si to, co byste si od jiného oboru slibovali, co vás na oboru nebaví, jaké jsou možnosti v okolí, co všechno budete muset přestupem jinam změnit.
 • Investujte čas do toho, abyste získali co nejvíc informací, jděte do nové školy, ptejte se studentů.

Když má konflikty s vyučujícími, spolužáky, když má potíže s respektováním školního řádu:

Veďte dospívající k tomu, aby byli:

 • k sobě upřímní, hledejte to, co mohou ovlivňovat sami; většinou jsou potíže něco jako „spojené nádoby“, platí zpravidla zákon akce a reakce, samo sebou se nic neděje, všechno má nějakou příčinu.
 • když se nebudou chtít sami nějak podílet na změně, tak asi vše zůstane tak, jak to je; pokud neví jak, pomozte jim hledat odborníky, kteří jim s problémem pomohou.