Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Jan Pangrác

Křišťálová vlaštovka, 2018

* 1949

PS Čtyřlístek, Domažlice


Dlouholetý aktivní člen Pionýra, působící na všech úrovních organizační výstavby, ale též v městském zastupitelstvu. Byl členem České rady Pionýra, předsedou Plzeňské krajské organizace Pionýra, kde se za jeho vedení podařilo překonat problémy, zapojit se do velkých projektů Pionýra (Opravdu dobrý tábor a další) a otevřít prostor pro její výrazný rozvoj, byl také předsedou okresní rady Pionýra, je organizátorem táborů a vedoucím PS.