Jindřiška Bornová

Křišťálová vlaštovka in memoriam, 2010

* 1936, † 2009

2. PS Jablonec


Byla dlouholetá vedoucí pionýrské skupiny v Jablonci nad Nisou, už v 60. letech byla příkladem pro začínající vedoucí. Vždy se dívala dopředu a bylo jí jasné, že dorostu je potřeba se věnovat. Činila tak s vervou ve všech funkcích, které zastávala – jako předsedkyně Městské rady PO SSM v Jablonci nad Nisou, dlouholetá členka České rady Pionýra či výkonného výboru Liberecké KRP. Byla obětavá, pracovitá, organizátorka i inspirátorka.