Vladimíra Brandová, Mgr.

Plzeňská KOP
PS Tuláci KlatovyMedaile
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
2. stupně (bronzová)
Rok udělení: 2016