Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Velká ledová soutěž – pravidla

 1. POŘADATEL:
  Pionýr, z. s., IČO 00499161, zapsaný ve Spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu L, vložka 826.
 2. DOBA TRVÁNÍ:
  Soutěž probíhá v době od  31. 1. 2020  do 14. 2. 2020.
 3. PODMÍNKY ÚČASTI:
  Účastníkem soutěže může být každý, kdo v době trvání soutěže vyplní na webových stránkách formulář, kde je uvedených 10 jednoduchých soutěžních otázek. Případně může odpovědi na soutěžním letáku poslat poštou nebo přinést na Ústředí Pionýra, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1.
 4. VÝHERCI SOUTĚŽE:
  Vyhrávají účastníci s nejvyšším počtem správně zodpovězených otázek. V případě shodných výsledků budou výherci losováni. Ceny jsou připraveny pro sto nejúspěšnějších účastníků soutěže. Mezi hlavní výhry patří hra Země na cestách od společnosti Mindok, s. r. o.
 5. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:
  Výsledky soutěže budou k dispozici na webu Pionýra po vyhodnocení odpovědí všech účastníků, nejpozději 1. 3. 2020. Výherci budou kontaktováni e-mailem a požádáni o informaci o způsobu převzetí výhry, zde je možné využít Zásilkovnu nebo osobní odběr. Výhry mohou být vyzvednuty osobně na Senovážném nám. 977/24, 116 47 Praha 1. V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat ani opakovaně, a to nejpozději do 10. 4. 2020, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 6. PRÁCE S OSOBNÍMI ÚDAJI:
  V případě, že bude účastník mezi výherci, jeho jméno a příjmení bude zveřejněno ve výsledcích soutěže na webu.
 7. DALŠÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
  • Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly této zásady a v případě jejího porušení je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele ani osoby jim blízké.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
  • Veškeré informace o soutěžících jsou poskytovány pouze a jen pořadateli soutěže a nikoliv internetovým společnostem a sociálním sítím.
  • Partnerem soutěže je MINDOK s.r.o.
  • Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 31. 1. 2020.