Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

Výtvarná a rukodělná činnost – republikové finále 2017

Ve druhém říjnovém týdnu proběhlo vyhodnocení a vyhlášení výtvarné a rukodělné soutěže v rámci Pionýrského Sedmikvítku. Jednalo se o mimořádné, tzv. vložené kolo. Od roku 2018 bude probíhat vždy finále na konci března. Tradičně se soutěžilo ve třech oblastech – keramika, výtvarka a rukodělky – a v šesti věkových kategoriích. Novinkou bylo zadání tématu pro tvorbu, které tentokrát znělo „Svět zvířat“. Organizátorem republikového kola bylo již pošesté Středisko volného času v Holešově a PS M. Očadlíka Holešov. Přestože toto vložené kolo bylo hned na začátku školního roku, sešlo se téměř 300 prací z 15 organizací. Nejvíce z oblasti výtvarné činnosti. Úspěchy mladých tvůrců byly oceněny na slavnostním vyhlášení v malém sále TYMY, kde se sešlo přes 100 účastníků s doprovodem. Nejčastěji byli mezi oceněnými „domácí“ výtvarníci a také členové pionýrské skupiny ze Zborovic. Ceny vítězům předávala, společně s ředitelkou SVČ – TYMY, také paní Alena Grygerová, náš vzácný host. Program galavečera byl zpestřen vystoupením tanečních kroužků – Pompony, Společenský tanec a Break. Na závěr vystoupil také mladý kouzelník Mág Radekr se svým speciálním číslem, které si připravil pro tuto příležitost. Po slavnostním předávání ocenění se všichni odebrali do galerie Sklep, kde proběhla vernisáž soutěžních prací. Celá akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Všem, kteří se do soutěže zapojili, ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na příští ročník, který bude na jaře 2018. Poděkování patří také všem sponzorům – MŠMT, městu Holešov a Tescu Holešov za finanční a materiální podporu této akce. Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří pomohli při organizačním zajištění galavečera.

Výsledková listina

Obor: Výtvarka

Kategorie A – děti narozené 2011 a mladší
1. místo Anna Lažáková MŠ Všetuly
2. místo Lukáš Liška V. Tymy
3. místo

Jakub Mašlan

Kristýna Brázdilová

Veronika Moravcová

MŠ Všetuly

V. Tymy

V. Tymy

Kategorie B – děti narozené 2009 – 2010
1. místo

Marek Večerka

Karolína Klapilová

Sebastián Svoboda

Růžena Bačinská

ZŠ Zborovice

V. Tymy

ZŠ Zborovice

PS Zborovice

2. místo

Alice Hrudíková

Sabina Flašorová

Matyáš Pavelka

V.Tymy

ZŠ Martinice

V. Tymy

3. místo

Stela Ondráčková

Jiří Šubčík

Tereza Mirynská

3. ZŠ

ZŠ Zborovice

1. ZŠ

Kategorie C – děti narozené 2006 – 2008
1. místo

Alex Kańa

Lenka Dostálová

Vilém Žabka

Eliška Janalíková

ZŠ Martinice

PS Zborovice

ZŠ Zborovice

ZŠ Martinice

2. místo

Rozálie Nováková

Natálie Strnadlová

3. ZŠ

PS Čestice-Podlesáci

3. místo

Tereza Kuželová

Jan Gažko

Ema Neckařová

Libuše Šimkovičková

Renáta Herodesová

ZŠ Prusinovice

1. ZŠ

PS Zborovice

ZŠ Zborovice

ZŠ Mysločovice

Kategorie D – děti narozené 2003 – 2005
1. místo

David Vlastl

Ladislav Jonáš

PS Čestice-Podlesáci

PS Čestice-Podlesáci

Mimořádná cena: Výtvarná tvorba na festivalu Pro Čolka: Teodor Zajíček (Tymy)

 

Obor: Keramika

Kategorie A – děti narozené 2011 a mladší
1. místo Tereza Nováková K. Tymy
Kategorie B – děti narozené 2009 – 2010
1. místo

Vanesa Tomanová

Petr Jelínek

Sabina Drábková

Mahulena Tománková

Ondřej Sladký

K. Tymy

K. Tymy

V. Tymy

K. Tymy

V. Tymy

Kategorie C – děti narozené 2006 – 2008
1. místo

Vendula Paldusová

Michael Sigmund

K. Tymy

K. Tymy

2. místo

Richard Kobza

Eliška Chvátalová

K. Tymy

K. Tymy

3. místo

Simona Nesvadbová

Tereza Dědičíková

V. Tymy

K. Tymy

Kategorie D – děti narozené 2003 – 2005
1. místo

Kristýna Tománková

Veronika Nováková

K. Tymy

K. Tymy

Kategorie E – mládež narozená 1999 – 2002
1. místo Nikol Geryková K. Tymy
Kategorie F – mládež narozená 1991 – 1998
1. místo Veronika Nováková K. Tymy

 

Obor: Rukodělky

Kategorie B – děti narozené 2009 – 2010
1. místo Růžena Bačinská PS Zborovice
Kategorie C – děti narozené 2006 – 2008
1. místo

Natálie Dudová

Vilém Žabka

PS Zborovice

PS Zborovice

Kategorie E, F – mládež narozená 1991 – 2002
1. místo Kateřina Studeníková Odborné učiliště Holešov