Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Petr Halada

Křišťálová vlaštovka, 2012

* 1962

8. PS Příbram


Je dlouholetý aktivní člen Pionýra. Po roce 1990 pomohl zachovat „svou“ PS, zároveň byl dlouholetý předseda Okresní rady Pionýra a poté i Pionýrského centra Příbram. Díky němu je na okrese Pionýr zastoupen. Petr jezdí s PS Kamýk nad Vltavou na zimní tábory a se svou 8. PS Příbram na letní tábory. Aktivně se stará o Pionýrskou nemovitost Jizera, kterou jeho PS spravuje. Dvě volební období byl předsedou Pionýra, byl členem ČRP.