Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Pravda

„Pionýr chrání pravdu, je spravedlivý, plní dané slovo a hraje fér.“

Odvaha pravdu vidět, říkat, řídit se jí – to není žádná samozřejmost. Pionýrská činnost nabízí cesty, jak úctu k pravdě vštěpovat i těm nejmenším dětem:

  • příklad vedoucího – jednota slov a činů;
  • rozlišování správného a špatného chování v mnoha situacích;
  • slovo dané před celým oddílem nejde jen tak porušit;
  • děti se učí přijmout prohru či oprávněnou kritiku.

Pravda a slušnost

V pionýrských oddílech jsou děti vedeny k pravdomluvnosti a dodržování slibů. Učí se pochopit, že je i pro ně lepší problém přiznat, než ho zamést pod koberec. Podílem na rozhodování o činnosti poznávají váhu svého slova a potřebu nést za něj odpovědnost.

Pravda a slušnost

V pionýrských oddílech jsou děti vedeny k pravdomluvnosti a dodržování slibů. Učí se pochopit, že je i pro ně lepší problém přiznat, než ho zamést pod koberec. Podílem na rozhodování o činnosti poznávají váhu svého slova a potřebu nést za něj odpovědnost.

Má pravda nemusí být jediná

Pionýr tvoří kolektivy dětí i dospělých – skupiny, ve kterých mají příležitost naučit se naslouchat ostatním, vnímat jejich názory, ale také prosadit své. Pionýr spolupracuje u nás i v zahraničí s organizacemi, z nichž některé jsou i zcela odlišně zaměřené. Zajímají nás jejich postupy, srovnáváme se s nimi a netrváme jen na svém úhlu pohledu. Hlavní je vzájemný respekt a přínos pro děti a mladé lidi.