Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Literární část 2018/19

V letošním ročníku bylo v termínu přihlášeno celkem 30 prací ze sedmi zasílajících subjektů. Nejvíce obsazena byla nejmladší kategorie, největší oblibě se těšil u tvůrců komiks. Rozhodovala tříčlenná porota složená z paní učitelky českého jazyka v.v. a dvou vítězek literárních soutěží z dob minulých.

Tříčlenná porota hodnotila celkem 20 prací z PS Kopřivnice, Brodek u Prostějova, Plši, Tuláci Klatovy, Jitřenka Kdyně a MŠ Mikulov, tedy z celkem pěti krajů.

Za pořadatelskou KOP Darina Zdráhalová


Výsledková listina ročníku 2018/19

Kategorie 1 (ročník 2008 a mladší)

Poezie

Tato oblast nebyla v kategorii 1 obsazena.

Próza

1. místo Eva Nedělníková
2. místo Aneta Fialková
3. místo neuděleno

Komix

1. místo Ema Olšáková
2. místo Bára Kahánková
Lucie Polášková
3. místo Irena Feixová
Natálie Nováková

Kategorie 2 (ročník 2007 – 2006)

Poezie

Tato oblast nebyla v kategorii 2 obsazena.

Próza

1. místo neuděleno
2. místo neuděleno
3. místo Marie Březíková
Aneta Khurová

Komix

Tato oblast nebyla v kategorii 2 obsazena.

Kategorie 3 (ročník 2005 až 2003)

Poezie

Zvláštní cena poroty Týna Bubeníčková

Próza

1. místo neuděleno
2. místo Vojtěch Štrumpl
3. místo neuděleno

Komix

1. místo Beata Chvojková
2. místo Marek Havlíček
3. místo Tereza Thomke

Zvláštní ocenění poroty za kolektivní práci: MŠ Mikulov