Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Státem uznaná organizace

pro oblast práce s dětmi a mládeží je název statutu, který uděluje spolkům v naší oblasti činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2004 vždy na stanovené období. Pionýr jej získal opakovaně, aktuálně pro roky 2022 – 2023.