Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Státem uznaná organizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2004 oceňuje podle stanovených kritérií vybrané spolky a organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Pionýr je hrdým držitelem tohoto ocenění nepřetržitě od jeho vzniku, aktuálně pro roky 2024 – 2026

Toto ocenění vyjadřuje kvalitu práce našich dobrovolníků i přínos spolku v oblasti práce s dětmi a mládeží a pomáhá našemu spolku k lepšímu rozvoji.

Děkujeme všem za projevenou důvěru.