Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Příroda

„Pionýr chrání život na Zemi, objevuje krásy přírody a učí se žít v souladu s ní.“

Příroda je jedním z hlavních prostředí a významným tématem pro naši celoroční činnost, je pro nás dokonalou „výzkumnou základnou“, kde se děti učí přírodu chápat a vnímat její krásu a rozmanitost:

  • vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě a respektu k všemu živému;
  • při výletech do přírody děti objevují romantiku i drsnou realitu zároveň, poznávají na „vlastní kůži“ její řád i proměny, její sílu i zranitelnost;
  • ekologické myšlení přibližujeme dětem praktickými příklady, jako je třídění odpadu;
  • pobytem v přírodě rozvíjíme tvůrčí a praktickou inteligenci a zručnost (jak a kde bezpečně přebýt, jak si zajistit jídlo, teplo…, kudy jít);
  • pionýrské tábory jsou praktickou ukázkou soužití člověka s přírodou.

Práce místo slov

O životním prostředí se hodně mluví, ale občas je nutné přiložit ruku k dílu. S výchovou k zodpovědnosti za blízké i širší okolí proto začínáme podílem dětí na udržování pořádku v klubovnách a tábořištích. Řada pionýrských oddílů se navíc každoročně zapojuje do místních aktivit jako úklid lesa, vyčištění potoka, vysbírání odpadků na hřišti a podobně. Děti tak poznávají hodnotu práce a zjišťují, že každá pomoc je důležitá a i na nich záleží.

 

Pionýrská stezka

Příroda je inspirací a motivací her a soutěží. Jednou z nich je Pionýrská stezka, závod malých týmů, které v terénu plní úkoly, z nichž je část zaměřena na přírodu a znalosti o ní, zdravovědu a první pomoc…

Začínáme u sebe

Myšlenky udržitelnosti nelze dětem objasňovat velkolepými deklaracemi. Lépe poslouží osobní příklad a zdánlivé maličkosti jako je třídění odpadu, ohleduplnost ke všemu živému, k věcem kolem nás, zdravý životní styl…

Tématu ochrany přírody se věnujeme i v našich výchovných programech, kde je tématu příroda vyhrazen celý soubor konkrétních aktivit.