Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Státní správa a samospráva

MŠMT

Nejbližším partnerem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které jako organizační složka státu zajišťuje mj. státní politiku v oblasti vzdělávání, dětí a mládeže, pro sport, turistiku a další. Zabezpečuje komunikaci a úzkou spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží a pomáhá řešit jejich připomínky směrované na státní orgány, poskytuje jim metodickou pomoc.
MŠMT opakovaně přiznalo Pionýru Statut uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase.

Úřad vlády ČR

Spolupracujeme s odbornými týmy, jimž Úřad vlády zajišťuje zázemí, ať to byl v minulosti Republikový výbor pro děti, mládež a rodinu, či dnes Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, která je poradním orgánem Vlády ČR. Součinnost se odráží též při udělování Putovních pohárů předsedy vlády, předávaných tradičně během koncertu Děti dětem. Nad některými našimi akcemi pravidelně přebírají záštitu osobnosti jako předseda vlády nebo ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo obrany a armáda ČR

Jsme v součinnosti při přípravě projektů z oblasti rozvoje branné výchovy.

Policie ČR

Spolupracujeme na některých konkrétních projektech či při vzdělávacích akcích. Mnohdy zcela věcně při aktivitách pionýrských oddílů – ukázky z činnosti policie. Muzeum Policie ČR se např. pravidelně zapojuje do akce Ledová Praha a další.

Obecní a krajské úřady

Pionýr a tím více jeho pionýrské skupiny, oddíly a kluby nežijí ve vzduchoprázdnu. Činnost se neobejde bez spolupráce, pochopení a pomoci. Pionýr má leckde výborné zkušenosti s podporou obecních, městských i dalších úřadů a zastupitelských orgánů či jejich komisí zejména při zajišťování kluboven, sportovišť i tábořišť či při získávání finanční podpory. Mnozí dospělí pionýři – vedoucí oddílů a skupin – zúročují zkušenosti z vedení a řízení dětských a mládežnických kolektivů při práci v zastupitelských sborech.