Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Koncert Děti dětem

je název již tradiční akce, pořádané od roku 1998. Základním podnětem k uspořádání 1. ročníku byla snaha pomoci obnovit zázemí dětských sdružení (táborové základny, klubovny) zničená v roce 1997 povodněmi.

Název Děti dětem je zároveň jeho základní charakteristikou – hlavními aktéry jsou zde děti (na jevišti i v hledišti) – ocenění účastníci kulturně-umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Protiváhu amatérským vystoupením vytvářejí hosté – profesionální umělci, např. Lubomír Brabec, Jaroslav Svěcený, Felix Slováček, Lenka Filipová, Monika Absolonová, Tereza Černochová či hudební skupina Hamleti.

V roce 1998 byly prvně předány Putovní poháry předsedy Vlády ČR, věnované tehdejším premiérem Ing. Josefem Tošovským. Díky spolupráci s Úřadem vlády ČR byla založena hezká tradice každoročního předávání těchto pohárů.

Koncert Děti dětem pořádáme ve spolupráci s Nadací Dětem 3. tisíciletí.

Více se o této akci dozvíte zde.