Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Bohuslav Kühnel

Křišťálová vlaštovka, 2002

* 1948

PS Osmička, Maršovice


Prošel řadou funkcí, v nichž osvědčil svoji pracovitost a aktivitu. V letech 1990 – 1991 působil jako předseda Federální rady Pionýra, v níž výrazně přispěl k proměně sdružení. Je dlouholetým vedoucím dětí, členem řady orgánů, podílí se na činnosti odborných pracovních skupin v rámci Pionýra i mimo něj.