Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 777 248 720 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

7. Rozvíjí osobnost účastníka

Tábor je přínosný pro rozvoj dětí – pomocí her mohou rozvíjet svou osobnost a schopnosti, naučí se spolupracovat v kolektivu, odpočinou si od všedního školního života a odnesou si mnoho zážitků i dovedností.

Obecně

Děti na táboře by neměly čas jen „trávit“. Tábor by pro ně měl vždy být přínosem, rozvíjet jejich vědomosti i praktické dovednosti a v neposlední řadě schopnost začlenit se mezi ostatní a komunikovat s nimi. Měl by tak pomáhat dětem v pochopení základních občanských a životních hodnot.

Vedoucí by měli přistupovat k dětem pozorně a ke každému i individuálně s ohledem na jeho možnosti, aby jim pomohli rozšiřovat jejich obzor.

Děti se bez rodičů naučí mnohé věci řešit samy s pomocí vedoucích a instruktorů , což jim vždy pomáhá ve škole i později v životě. Dokáží se lépe prosadit a získají odvahu hovořit o svých pocitech a potížích. Rodiče pak často zjišťují, že jejich děti mají schopnosti, které dosud sami nerozpoznali.

V Pionýru

Program pionýrských táborů je koncipován tak, aby děti vždy obohatil o nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života.

Děti jsou na pionýrských táborech vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti.

Formou jednoduchých prací pro zajištění chodu tábora děti získávají užitečné dovednosti a poznávají význam práce pro sebe i pro ostatní, leckdy i pro pomoc rodičům…

Různé doplňkové aktivity umožňují dětem prožít čas na táboře také podle vlastních představ

Množství netradičních činností přináší nové zážitky, vzbuzuje zájem i o dosud nepoznané.