Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Martin Bělohlávek, Mgr.

Křišťálová vlaštovka, 2004

* 1963

PS Záře, Praha


Prošel cestu od vedoucího oddílu, vedoucího PS a tábora, předsedu Pražské rady Pionýra i garanta vzdělávacího centra, lektora. Zasloužil se o obnovu Pionýra jako samostatné organizace a zásadním způsobem přispěl k jeho proměně v moderní demokratický spolek dětí a mládeže. Jeho nápady a píle jsou stále přínosem pro celý Pionýr. Byl mnohokrát oceněn, například i ministrem obrany ČR, je nositelem Medaile Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.