Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, jsou Ledová města. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Mláďátka a Zvířátka

jsou souhrnem námětů pro činnost a jsou určena pro nejmladší věkovou kategorii (děti z 1. a 2. třídy), i pro ty, které ještě neumí číst a psát. Dětem umožňují pustit se máminy sukně a zažít pocit, že patří do kolektivu. Při nejrůznějších hrách si děti hledají první kamarády, vybírají si, s kým je jim dobře. I proto jsou důležitou součástí Mláďátek/Zvířátek činnosti zaměřené na začlenění do kolektivu. Děti také prostřednictvím her z nejrůznějších oblastí zjišťují, co je baví – ochutnávají, co jim půjde a v čem by mohly vyniknout. Program dětem dává impulz k prvnímu probuzení – maminka už přestává být středem jejich vesmíru.

Program je rozdělen do dvou stupňů. Mláďátka jsou určena pro děti, které ještě nepíší a nečtou. Zvířátka provází děti, které již číst a psát umí. Jeden stupeň se plní asi jeden rok. 

Témata, se kterými se děti setkají: poznávání rostlin, vnímání času, rozvoj pohybových aktivit, třídění odpadu, divadlo, místo bydliště, bezpečnost na silnici. 

Program je součástí cyklu Výpravy za poznáním. 

Legenda: Děti provází pět zvířátek – sova, medvěd, kočka, mravenec a ptáček, která dětem představují svět a učí je různým dovednostem, které v něm uplatní.