Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Soutěžní řád – Tanec

2021

 1. Vyhlašovatel: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1
 2. Pionýrský sedmikvítek – Tanec – je otevřená soutěž pro dětské zájmové oddíly, další kolektivy i jednotlivce. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
 3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, dávat prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.
 4. Soutěž má prezenční charakter.
 5. Do republikové přehlídky postupují vítězové jednotlivých kategorií z oblastních i krajských přehlídek. Pokud někde neproběhla, je možný přímý postup. V případě, že kapacita akce bude naplněna postupujícími z oblastních kol, má pořadatel právo odmítnout účastníky, kteří se oblastních kol neúčastnili (přímý postup).
 6. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM,…), zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám.  V případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
 7. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
 8. Pořadatel má právo navrhnout změnu soutěžního řádu.

1. OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1.1. OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 • Jeden tanečník smí v průběhu soutěže vystupovat pouze pod jedním tanečním kolektivem;
 • nejdéle 7 dní před datem soutěže obdrží vedoucí tanečních kolektivů doplňující informace (rozpis prostorových zkoušek, časový harmonogram, obsazenost disciplín, …);
 • V případě naplnění maximální kapacity si pořadatel vyhrazuje právo vyhlášení „stop stavu“ pro příjem přihlášek.

1.2. DISCIPLÍNY

 • HOBBY – tanečník ani taneční skupina nesmí být registrována žádnou taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením.
  • Formace společenských tanců
  • Formace klasických tanců, Country tance
  • Disco, Show Dance, Orientální tance, Společenský tanec
  • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
  • Mažoretky, Trampolínky, Pompony
 • REGISTROVANÍ – taneční skupina je registrována taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením.
  • Formace společenských tanců
  • Formace klasických tanců, Country tance
  • Disco, Show Dance, Orientální tance, Společenský tanec
  • Hip Hop Dance, Street Dance, Break Dance
  • Mažoretky, Trampolínky, Pompony

1.3. VĚKOVÉ KATEGORIE

 • Děti I – (do 7 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2014 a mladší
 • Děti II – (do 11 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2010 a mladší
 • Junioři – (do 15 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2006 a mladší
 • Hlavní – (nad 15 let) taneční skupiny, ve kterých jsou tanečníci ročník narození 2005 a starší

1.4. DOPLNĚNÍ CHOREOGRAFIÍ

 • rekvizity či kulisy jsou v disciplínách povoleny;
 • rekvizitou či kulisou rozumíme předmět, který je položen na taneční ploše či s ním je v průběhu choreografie manipulováno; tyto předměty mohou být užity k dotvoření atmosféry či dokreslení děje apod.;
 • rekvizity nebo kulisy, které jsou tanečníkům či jejích okolí nebezpečné, nejsou povoleny;
 • rekvizity či kulisy si taneční klub na taneční plochu při příchodu i odchodu dopravuje sám;
 • rekvizity a kulisy nesmí znečistit, poničit či jinak znehodnotit taneční plochu.

2. SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA DISCIPLÍN

2.1. FORMACE SPOLEČENSKÝCH TANCŮ

 • počet tanečníků – min. 4, max. 30
 • délka vystoupení – min. 2:00 min., max. 5:00 min.
 • rekvizity a kulisy jsou povoleny
 • akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny
 • hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován)
 • tanec – tanečník či tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl společenských tanců (Standardní, Latinskoamerické, Historické tance, Národně společenské,… )
 • v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat
 • sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet se souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců

2.2. FORMACE KLASICKÝCH TANCŮ / COUNTRY TANCE

 • počet tanečníků – min. 4, max. 30
 • délka vystoupení – min. 2:00 min., max. 5:00 min.
 • rekvizity a kulisy jsou povoleny
 • akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny
 • hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován)
 • tanec – tanečník či tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl klasických tanců (Jazz dance, Balet, Modern, …)
 • v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat
 • sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet se souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců

2.3. DISCO / SHOW DANCE / ORIENTÁLNÍ TANCE / SPOL. TANEC

 • počet tanečníků 2 až 30
 • délka vystoupení 2:00 až 5:00 min.
 • hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován)
 • tanec – kolektiv může předvést jakýkoliv taneční styl (např. Disco Dance, Disco Freestyle, Show Dance atd.) či styl příbuzný
 • v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat
 • rekvizity a kulisy jsou povoleny
 • akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny

2.4. HIP HOP DANCE / STREET DANCE / BREAK DANCE

 • počet tanečníků – min. 4, max. 30
 • délka vystoupení – min. 2:00 min., max. 5:00 min.
 • rekvizity jsou povoleny
 • kulisy nejsou povoleny
 • akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny
 • hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován)
 • tanec – tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl, který je součástí hiphopové nebo street Dance kultury (R´n´b´, Break Dance, Electric Boogie, Krump, New style, House Dance, Lockin´, Popin´ Street Jazz, atd.)
 • v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat
 • sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet se souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců

2.5. MAŽORETKY

 • počet tanečníků – min. 4, max. 30
 • délka vystoupení – min. 2:00 min., max. 5:00 min.
 • rekvizity jsou povoleny
 • kulisy nejsou povoleny
 • akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny
 • hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby nikterak limitován)
 • tanec – tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl, který je součástí mažoretkové kultury
 • v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat
 • sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat; choreografie by měla vycházet se souhry kolektivu, nikoliv prezentace jedinců

 

Soutěžní řád a propozice ke stažení.

Formulář pro poskytnutí souhlasů bude doplněn.