Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

Zažehněme ohně

Pionýrské ohně hoří!

Na dnešní den byla připravena akce Zažehněme ohně, při které by pionýři po celé republice v jeden okamžik zapálili ohýnky i ohně všeho druhu. Pandemie akci překazila, ale ne tak úplně…

Opatření kvůli epidemii dopadají na celou naši společnost, Pionýr nevyjímaje. Pro nás jsou o to citelnější, že přicházejí v době, kdy si připomínáme 30. výročí obnovení samostatné činnosti, které jsme chtěli slavit po pionýrsku – hlavně činností a akcemi s dětmi a pro děti. To teď není možné. Neměli bychom ale propadat skepsi, protože svět se nezastavil a život musí jít dál.
Proto se dnes mnoho pionýrů propojí alespoň symbolicky a přes všechna omezení zažehnou plamínek či alespoň světýlko naděje a optimismu. Každý podle možností – někdo na zahradě, jiní opečou buřta na pánvi nebo třeba rozsvítí přesně v 16.30 žárovku, pošlou fotku na instagram či zveřejní video. Hlavní je, že budou vědět, že i přes obecně nutnou izolaci jsme spojeni pionýrskými myšlenkami a společně snáze překonáme nejrůznější potíže.
Přidejte se, ať nás dnes v 16.30 zažehne co nejvíc. 🙂

 


 

REPUBLIKOVÁ AKCE JE V TERMÍNU 21. 3. ZRUŠENA

Součástí oslav 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra bude i akce Zažehněme ohně. O co půjde? V tradiční den spojený s počátkem jara, v sobotu 21. 3., v podvečer zapálíme na co nejvíce místech po celé republice pionýrské ohně. Přivítáme tak jaro a přilétající vlaštovky. Také se tím pokusíme o nový český rekord v počtu ohňů zapálených ve stejný čas!

KDE – po celé republice (přehled)

 

Mnoho různých ohňů

Do akce Zažehněme ohně lze zapojit v podstatě jakýkoli oheň, jediná podmínka je jeho zapálení v sobotu 21. 3. 2020 v 16.30. Pro orientaci se nabízí dvojí základní členění:

Zájemce o návštěvu některého z našich ohňů bude především zajímat, zda jde o akce otevřené nebo určené jen členům pionýrské skupiny či oddílu (mohou proběhnout například během výprav či jako součást větších oddílových akcí). Toto je na mapce v přehledu ohňů (viz odkaz výše) rozlišeno barvami (zelené jsou otevřené).

Druhé důležité členění je dle typu ohně. Najdete tu větší ohně slavnostní, menší – určené k posezení a opečení buřtů – a také ohně ryze užitkové.

 

Pokud to máte blízko k některé z otevřených ohňových akcí, rádi vás na nich uvítáme.

Autor: Matěj Zíka, 63. PS Sosna
Autor: 32. PTO Severka
Autor: 32. PTO Severka
Autor: Matěj Zíka, 63. PS Sosna
Autor: Matěj Zíka, 63. PS Sosna