Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Zažehněme ohně

Pionýrské ohně hoří!

Na dnešní den byla připravena akce Zažehněme ohně, při které by pionýři po celé republice v jeden okamžik zapálili ohýnky i ohně všeho druhu. Pandemie akci překazila, ale ne tak úplně…

Opatření kvůli epidemii dopadají na celou naši společnost, Pionýr nevyjímaje. Pro nás jsou o to citelnější, že přicházejí v době, kdy si připomínáme 30. výročí obnovení samostatné činnosti, které jsme chtěli slavit po pionýrsku – hlavně činností a akcemi s dětmi a pro děti. To teď není možné. Neměli bychom ale propadat skepsi, protože svět se nezastavil a život musí jít dál.
Proto se dnes mnoho pionýrů propojí alespoň symbolicky a přes všechna omezení zažehnou plamínek či alespoň světýlko naděje a optimismu. Každý podle možností – někdo na zahradě, jiní opečou buřta na pánvi nebo třeba rozsvítí přesně v 16.30 žárovku, pošlou fotku na instagram či zveřejní video. Hlavní je, že budou vědět, že i přes obecně nutnou izolaci jsme spojeni pionýrskými myšlenkami a společně snáze překonáme nejrůznější potíže.
Přidejte se, ať nás dnes v 16.30 zažehne co nejvíc. 🙂

 


 

REPUBLIKOVÁ AKCE JE V TERMÍNU 21. 3. ZRUŠENA

Součástí oslav 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra bude i akce Zažehněme ohně. O co půjde? V tradiční den spojený s počátkem jara, v sobotu 21. 3., v podvečer zapálíme na co nejvíce místech po celé republice pionýrské ohně. Přivítáme tak jaro a přilétající vlaštovky. Také se tím pokusíme o nový český rekord v počtu ohňů zapálených ve stejný čas!

KDE – po celé republice (přehled)

 

Mnoho různých ohňů

Do akce Zažehněme ohně lze zapojit v podstatě jakýkoli oheň, jediná podmínka je jeho zapálení v sobotu 21. 3. 2020 v 16.30. Pro orientaci se nabízí dvojí základní členění:

Zájemce o návštěvu některého z našich ohňů bude především zajímat, zda jde o akce otevřené nebo určené jen členům pionýrské skupiny či oddílu (mohou proběhnout například během výprav či jako součást větších oddílových akcí). Toto je na mapce v přehledu ohňů (viz odkaz výše) rozlišeno barvami (zelené jsou otevřené).

Druhé důležité členění je dle typu ohně. Najdete tu větší ohně slavnostní, menší – určené k posezení a opečení buřtů – a také ohně ryze užitkové.

 

Pokud to máte blízko k některé z otevřených ohňových akcí, rádi vás na nich uvítáme.

Autor: Matěj Zíka, 63. PS Sosna
Autor: 32. PTO Severka
Autor: 32. PTO Severka
Autor: Matěj Zíka, 63. PS Sosna
Autor: Matěj Zíka, 63. PS Sosna