Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

Propozice republikového finále 2023/2024

Propozice republikového finále – Pionýrský Sedmikvítek – Výtvarná činnost – 2022/2023

1.

Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

Organizátorem a pořadatelem Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka
ve spolupráci se SVČ, p. o. Sokolská 70, Holešov.

Termín konání: sobota 20. dubna 2024

Místo konání soutěže: společenský sál SVČ Holešov – Sokolská 70, Holešov

Uzávěrka závazných přihlášek a zaslání prací: 31. března 2024

Kontaktní adresa: SVČ, p. o., Sokolská 70, Holešov – Sigmundová Martina

 

 1.  

Jednotné téma tohoto ročníku:  Paměť – jak to bylo dřív?

Práce neodpovídající danému tématu budou ze soutěže vyřazeny.

 

 1.  

Kategorie:

A        děti nar. 2017 a mladší

B        děti nar. 2015 – 2016

C        děti nar. 2012 – 2014

D        děti nar. 2011 – 2008

E        mládež nar. 2007– 2005

F        mládež nar. 2004 – 2003

 

 1.  

Vysílající organizace:

U prací se uvádí vysílající organizace – spolek, škola….U prací soutěžících za oddíl nebo skupinu se uvádí samozřejmě název oddílu nebo PS jako vysílající organizace.

 

 1.  

Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška DLE VZORU, zaslaná nebo předaná pořadateli ve stanoveném termínu – tj. do 31.3.2024.

Upozornění: Do soutěže budou zařazeny pouze práce řádně označené dle následujících kritérií.

 

Označení prací:

Práce prosím označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4×4 cm

 • u výkresů na přední straně – pravý dolní roh
 • u plastických prací a keramiky připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná při vystavení práce na vernisáži (ne na spodní stranu)

 

Na jmenovku je nutno uvést:

 • Jméno a příjmení soutěžícího
 • Soutěžní kategorii (A–F)
 • Název organizace, na kterou se díla budou vracet, pokud je její adresa odlišná od vysílající. (Vysílající je např. název pionýrské skupiny –zasílající je odesilatel balíku, např. krajská organizace.)
 • Název díla – není podmínkou.

 

 1.  

Forma účasti:

 1. zasilatelská
 2. účast na slavnostním vyhlášení s bohatým programem přímo v Holešově

 

 1.  

Účastnický poplatek:

 1. Forma účasti: zasilatelská

Za každou zásilku prací (1 balík – počet prací nerozhoduje) 150 Kč.

Poplatek zahrnuje i náklady na zpětné navrácení prací s vyhodnocením zasilatelské organizaci. Poplatek se zasílá na účet pionýrské skupiny dr. Mirko Očadlíka – ČÚ 1481411349/0800. Do poznámky uveďte název vysílající organizace.

 

 1. Forma účasti: přímá účast na programu v Holešově

Podrobnosti o účastnickém poplatku na vyžádání u organizátora republikového       finále.

 1.  

Porota je složena z výtvarníků regionu Holešovska a 1 zástupce SVČ Holešov. Porotci hodnotí individuálně a jejich výsledky jsou následně sečteny. Vyhodnocené práce budou oceněny diplomem, drobnou věcnou cenou – Galavečer, 20.4. 2024. Vrácení soutěžních prací garantujeme do 31. 5. 2020.

 

 1.  

Časový harmonogram a program:

Pátek

17.00 – 19.00 možný příjezd účastníků a ubytování

19.00 – 22.00 prohlídka SVČ, individuální program v klubovnách

Sobota

Dopoledne proběhnou výtvarné dílny cca 10.00 – 14.00 h (bude upřesněno) od 17.00 se bude konat slavnostní vyhlášení. Nabídku i ceny jednotlivých dílen upřesníme nejpozději 10 dnů před akcí.

 

Tipy na samostatné výlety

V okolí Holešova možno navštívit: ZOO a zámek Lešná, Kroměříž – zámek v památkách UNESCO, Svatý Hostýn, Rusava, Rymice, Zlín – zábavní centrum Galaxie, hrad Lukov aj.

 

V případě zájmu SVČ Holešov (TYMY) zajistí i nocleh, popř. stravu do neděle (nocleh 50 Kč/osoba). Bližší informace na vyžádání. Více naleznete na ww.tymycentrum.cz.

 

10.

V rámci akce Pionýrský Sedmikvítek 2024, která je pořádána výše jmenovanými organizacemi, budou práce i s popisky vystavovány a zpřístupněny veřejnosti v Ateliéru sklep SVČ TYMY, na doprovodných akcích (dílny, galavečer) budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Pořádající organizace nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

 

 1. Důležité:

V níže přiložené přihlášce je nutno čitelně vyznačit nejen jméno kontaktní osoby, ale i její telefon a mail, jinak nedokážeme zaručit, že se k Vám dostanou všechny potřebné informace. Pozornost věnujte též kolonce celkový počet prací. Velmi tím usnadníte práci pořádající organizaci – DĚKUJEME!