Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

4. Je ve vhodných prostorách

Tábor je připraven ve vhodných prostorách, včetně jeho zázemí, vyhovuje hygienickým podmínkám.

Obecně

Tábory se konají ve vhodných prostorách a v příjemném prostředí, které je přínosné pro odpočinek a zdraví dětí. Vyhovující prostor je také takový, který odpovídá programu i věkovému složení dětí. a zatímco stanové tábory jsou vhodnější pro starší děti a vyvolávají pocit dobrodružství, např. pro alergiky bude vhodnější vybírat ubytování v chatce či v budově.

Volba místa tábora podléhá vyhlášce MZd. č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění v. č. 422/2013 Sb. Ta mimo jiné stanovuje náležitosti prostorů pro spaní, společenskou a sportovní činnost, vaření a stolování i pro ošetřovnu s izolací nemocných.

Vhodné prostory současně odpovídají požadavkům na bezpečnost (viz bod 3).

V Pionýru

Pionýrské tábory se pořádají jak na tradičních lety prověřených místech tak i v nových lokalitách. Naši vedoucí se dlouhodobě věnují přípravě táborů tak, aby program, věkové složení účastníků a prostředí bylo v co nejlepší rovnováze.

Díky jejich zkušenostem a kvalifikaci jsou vybírána místa s ohledem na minimalizaci následků přírodních pohrom jakkoli jsou těžko předvídatelné.