Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Propozice republikového finále – Literární část 2017

  1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
    Organizátorem a pořadatelem je Pionýr, z. s. – Olomoucko zlínská krajská organizace Pionýra ve spolupráci s Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Zborovice.
  2. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná a podepsaná přihláška, kterou lze zaslat nebo předat sobně spolu se soutěžní prací na adresu: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž ve stanoveném termínu, tj. do 28. února 2018, práce zaslané v pozdějším termínu nebudou do soutěže zařazeny.
  3. Účastnický poplatek:
    – účastnický poplatek je 20,- Kč za osobu v soutěži bez ohledu na počet zaslaných prací (poplatek je třeba zaslat v termínu odevzdávání prací na č. ú. 379793913/0300, dopoznámky uveďte, prosíme, heslo Sedmikvítek + název zasílajícího subjektu, případně jméno jednotlivce).

Termín pro doručení prací je pořadatelem republikového finále posunutý na 31. 3. 2018.