Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 234 621 299 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Propozice republikového finále – Literární část 2020/2021

UPOZORNĚNÍ: Termín pro zaslání soutěžních příspěvků je posunut na 30. září 2021.

 

1.

Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

Organizátorem a pořadatelem je Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra.

2.

Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná a podepsaná přihláška, kterou lze zaslat nebo předat osobně spolu se soutěžní prací na adresu:

Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž ve stanoveném termínu, tj. do 31. května 2021. Práce zaslané v pozdějším termínu nebudou do soutěže zařazeny. Naskenovanou přihlášku s podpisem a soutěžní příspěvky lze zaslat i v elektronické formě na e-mail: zlkraj.pionyr@centrum.cz.

 

Pro soutěžní ročník 2020/2021 je stanoveno jednotné literární téma: Planeta, na které žiju. Práce neodpovídající danému tématu budou ze soutěže vyřazeny.

3.

Věkové kategorie:

A       děti nar. 2014 a mladší

B       děti nar. 2012–2013

C       děti nar. 2009–2011

D       děti nar. 2005–2008

E        mládež nar. 2002–2004

F        mládež nar. 1994–2001

4.

Účastnický poplatek:

20 Kč za osobu v soutěži bez ohledu na počet zaslaných prací (poplatek je třeba zaslat v termínu odevzdávání prací na č. ú. 379793913/0300 u ČSOB Kroměříž, do poznámky uveďte, prosíme, heslo Sedmikvítek + název zasílajícího subjektu, případně jméno jednotlivce).

 

Propozice, soutěžní řád a přihláška ke stažení.

Formulář s prohlášením a souhlasy ke stažení.