Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

Propozice republikového finále – Literární část 2023/24

 

1.

Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

Organizátorem a pořadatelem je Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra.

2.

Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná a podepsaná přihláška, kterou lze zaslat nebo předat osobně spolu se soutěžní prací na adresu:

Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž ve stanoveném termínu, tj. do 31. října 2024. Práce zaslané v pozdějším termínu nebudou do soutěže zařazeny. Naskenovanou přihlášku s podpisem a soutěžní příspěvky lze zaslat i v elektronické formě na e-mail: zlkraj.pionyr@centrum.cz.

 

Pro soutěžní ročník 2023/2024 je stanoveno jednotné literární téma: Paměť – jak to bylo dřív? Práce neodpovídající danému tématu budou ze soutěže vyřazeny.

3.

Věkové kategorie:

A       děti nar. 2017 a mladší

B       děti nar. 2015–2016

C       děti nar. 2012–2014

D       děti nar. 2008–2011

E        mládež nar. 2005–2007

F        mládež nar. 1997–2004

G       dospělí nar. 1996 a dříve

 

Propozice ke stažení ve formátu .docx a .pdf

Přihláška ke stažení ve formátu .docx a .pdf