Víte, že?

Pionýr je jedním ze zakládajících členů České rady dětí a mládeže, která je dnes uznávanou reprezentací dětí a mládeže.

Propozice republikového finále – Literární část 2018/2019

1.

Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

Organizátorem a pořadatelem je Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra ve spolupráci s  Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Zborovice.

 

2.

Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná a podepsaná přihláška, kterou lze zaslat nebo předat osobně spolu se soutěžní prací na adresu:

Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž ve stanoveném termínu, tj. do 15. dubna 2019, práce zaslané v pozdějším termínu nebudou do soutěže zařazeny.

 

Pro soutěžní ročník 2018/2019 je stanoveno jednotné literární téma:  Místo, které mám rád, práce neodpovídající tématu nebudou do soutěže zařazeny.

 

3.

Věkové kategorie:

1 – ročník 2008 a mladší

2 – ročník 2007 a 2006

3 – ročník 2005 – 2003

4 – ročník 2002 – 1999

5 – ročník 1998 – 1992

 

4.

Účastnický poplatek:

20,- Kč za osobu v soutěži bez ohledu na počet zaslaných prací (poplatek je třeba zaslat v termínu odevzdávání prací na č. ú. 379793913/0300 u ČSOB Kroměříž, do poznámky uveďte, prosíme, heslo Sedmikvítek + název zasílajícího subjektu, případně jméno jednotlivce).

 

Propozice, soutěžní řád a přihláška ke stažení.

Formulář s prohlášením a souhlasy ke stažení.