Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Propozice republikového finále

Upozornění:

Republikové finále Dětské Porty 2019/2020 proběhne ve VIRTUÁLNÍ podobě.

Propozice virtuálního republikového finále Dětské Porty 2019/2020

Virtuálního RF DP se mohou zúčastnit pouze postupující z oblastních kol 29. ročníku DP, nezáleží přitom na tom, zda byli přihlášeni na RF, které se mělo konat v Kroměříži 26.-27. 9 2020.

Přihlásit se můžete zasláním repertoárového listu – přihlášky, fotografie účinkujících a v případě účasti v autorské soutěži i textu soutěžní písně na mail detskaporta@seznam.cz. Soutěžní skladba bude zasílána v jiném režimu, viz níže.

Soutěžící nahrají jednu skladbu na mobil nebo kameru na jeden záběr bez střihu a bez playbacku – tedy live. Musí být patrné, že interpret nebo kapela hrají živě celou skladbu bez střihu.

Parametry soutěžního příspěvku:

 • Video na šířku,
 • Rozlišení nejlépe FullHD (1920×1080), HD (1280×720) je možné, bude však ve vysílání v horší kvalitě,
 • Snímková frekvence 25 fps (30p je možné, ale pokuste se toho vyvarovat),
 • Formát souboru nejlépe mp4, mov či avi,
 • Natáčejte v prostředí, které bude dostatečně světelné a bez šumu či ruchu (např. z ulice).

Natočené video s názvem uskupení a skladby pošlete v co nejlepší kvalitě přes službu Úschovna (www.uschovna.cz) na mail matej@pionyr.cz nejpozději do 15. 10. 2020 včetně.

Pokud potřebujete pomoci, zkontaktujte Matěje Zíku (na mail nebo na tel.: 777 870 486), který vám určitě poradí.

 

Virtuální republikové finále Dětské Porty

Termín virtuálního republikového finále je sobota 24. 10. 2020 od 9.30 hod (čas se může upřesnit cca hodinu jinak) na internetové adrese, která bude zveřejněna nejpozději 16. 10. na webu detskaporta.cz a fb Dětské Porty. Podle počtu soutěžících bude vysílání trvat 4 – 5 hodin a bude rozděleno (stejně jako to skutečné) do 9 kategorií. Díky streamu na internetu ho budou moci tentokrát sledovat všichni příznivci dětské folk, country a příbuzných žánrů v republice.

Sledovat ho bude samozřejmě i porota, jejímiž členy jsou jak původní členové poroty zářijového republikového finále, tak další hudební odborníci našeho žánru. Porota vybere (stejně jako při reálném finále) vítěze všech kategorií a vítěze Autorské soutěže Dětské Porty.

Výsledky Virtuální Dětské Porty budou vyhlášeny na závěr živého vysílání a účastníkům budou zaslány i elektronicky ve Strunách, současně budou zveřejněny na webových stránkách Dětské Porty, ve vysílání hlavního mediálního partnera – Country radia i u dalších mediálních partnerů (v E-portýru, ve Folk-Time, v rádiu Junior, rádiu Samson) a v Mozaice Pionýra.

Vítězové všech kategorií i vítěz autorské soutěže obdrží poštou klasické ocenění RF DP – kytarky, všichni účastníci pak účastnické listy a camrátka.

 

Z níže uvedených propozic pro ročník 2019/2020 platí základní fakta, rozpis soutěžních kategorií a bod týkající se zařazení do kategorií.

 


 

2019/2020

  1. ZÁKLADNÍ FAKTA
   1. MÍSTO KONÁNÍ: Kroměříž
   2. TERMÍN KONÁNÍ: 26. – 27. září 2020
   3. POŘADATEL RF: PIONÝR, z. s.
   4. ORGANIZÁTOR RF: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra
    Korespondenční adresa: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž
    Kontaktní osoba: Lenka Sakařová, e-mail: detskaporta@seznam.cz, tel.: 777 793 686
   5. XXIX. ročník soutěže Dětská Porta je oficiálně vyhlášen dnem 1. října 2019 zasláním základních informací pořadatelům oblastních kol.
  2. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF
   1. FORMA PŘIHLÁŠKY: Přihlašování na RF je možné pouze mailem: detskaporta@seznam.cz
    • Přihláška musí být zaslána do měsíce od pořádání oblastního kola na e-mail: detskaporta@seznam.cz, postupující jejím prostřednictvím projeví zájem o účast na RF a zašlou jméno jednotlivce nebo název uskupení, v přihlášce povinně uvedou kontaktní osobu (jméno a příjmení, e-mail a telefon).
    • Součástí řádné přihlášky (bude zaslána předběžně přihlášeným finalistům mailem) je repertoárový list a seznam účastníků a doprovodu. Vyplněné soubory se odesílají jako příloha e-mailu na adresu detskaporta@seznam.cz bez podpisů (neskenujte) do termínu ukončení přihlášek. Vhodné je i připojení fotografie (max. velikost 2 Mb) a několika vět o činnosti a úspěších.

    Pozn.: Účast v RF je podmíněna schválenou nominací v obl. kole Dětské Porty.

   2. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Uzávěrka řádných přihlášek je 10. 6. 2020. Výjimku lze učinit pouze po předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem RF.
   3. POČET SKLADEB: Stanovený počet soutěžních skladeb pro RF je tři. Ve zvláštních případech si může porota vyžádat doplňkovou skladbu.
   4. AUTORSKÁ ČÁST SOUTĚŽE: Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže 1–3 vlastní skladby, které budou odehrány v rámci soutěžního vystoupení. Na tuto skutečnost je nutné upozornit v repertoárovém listu a připojit texty písní v samostatných souborech (doc, pdf, jpg), v případě cizojazyčných textů je nutno přiložit překlad.
  3. PODMÍNKY ÚČASTI V RF
   1. PROGRAM VYSTUPUJÍCÍCH: Soutěžící by měl mít připravené krátké úvodní slovo a spojovací texty mezi skladbami v délce maximálně jedné minuty.
   2. HUDEBNÍ NÁSTROJE A OZVUČENÍ: Soutěžící interpreti používají výhradně vlastní nástroje, vč. bicích a kláves. Pořadatel RF zajišťuje zvukový aparát včetně obsluhy (aparát nezahrnuje kytarová ani basová komba).
   3. STARTOVNÉ: Podmínkou účasti v RF je úhrada startovného. Částka činí 150 Kč za každého jednotlivého účastníka – soutěžícího (účastnický poplatek neplatí v kategorii JP a SP doprovod dětí). Kategorie T platí účastnický poplatek 500 Kč za celý oddíl.
  4. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ
   1. Jednotlivci a dua
    • JA nar. 2009 a mladší
    • JB nar. 2005–2008
    • JC nar. 2000–2004
    • JP nar. 2004 a mladší s živým doprovodem dospělého, jiné osoby (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
   2. Hudební skupiny
    • SA nar. 2009 a mladší
    • SB nar. 2005–2008
    • SC nar. 2000–2004
    • SP skupina dětí nar. 2004 a mladší s pedagogickým doprovodem
    • T zpívající oddíl – děti nar. 2004 a mladší s živým doprovodem dospělého (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
  5. ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ
   1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do věkových kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo. Pokud byly v některém oblastním kole určité kategorie sloučeny, budou při RF tito vítězové takto sloučených kategorií zařazeni do kategorií přesně podle soutěžního řádu.
   2. Dramaturgický plán soutěže (rozpis jednotlivých kategorií) bude vyvěšen na stránkách soutěže před zahájením soutěže po zpracování všech došlých přihlášek. Pořadí jednotlivých vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, a to před zahájením soutěže.
   3. Prezence účastníků probíhá v sobotu ráno od 9.00. Při prezenci každá soutěžní výprava doplní podpisy na připravené formuláře. V případě vyslání organizací, studiem apod., předá na místě potvrzenou smlouvu a seznam – GDPR.
  6. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
   Pořadatel RF nabízí v průběhu konání soutěže možnost ubytování s vlastními karimatkami a spacáky v budově školy, stravování a některých dalších služeb do naplnění limitované kapacity. Bližší informace budou uveřejněny na detskaporta.cz. a budou účastníkům zaslány na kontaktní e-mailovou adresu spolu s dalšími informacemi o platbách a organizaci akce.
  7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Účastí v RF dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže, s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci spolku Pionýr, z. s.
   2. Vybraným soutěžícím bude nabídnuta účast vystoupení na některém z folkových festivalů.
   3. Pořadatel RF si vyhrazuje právo změnit propozice z organizačních důvodů.

  Propozice byly vydány 26. 6. 2019 a aktualizovány 1. 4. 2020.

  Propozice ke stažení


2020/2021

  1. ZÁKLADNÍ FAKTA
   1. MÍSTO KONÁNÍ: Kroměříž
   2. TERMÍN KONÁNÍ: 15. – 16. 5. 2021
   3. POŘADATEL RF: PIONÝR, z. s.
   4. ORGANIZÁTOR RF: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra
    Korespondenční adresa: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž
    Kontaktní osoba: Lenka Sakařová, e-mail: detskaporta@seznam.cz, tel.: 777 793 686
   5. XXX. ročník soutěže Dětská Porta je oficiálně vyhlášen dnem 1. října 2020 zasláním základních informací pořadatelům oblastních kol.
  2. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF
   1. FORMA PŘIHLÁŠKY: Přihlašování na RF je možné pouze mailem: detskaporta@seznam.cz
    • Přihláška musí být zaslána do měsíce od pořádání oblastního kola na e-mail: detskaporta@seznam.cz, postupující jejím prostřednictvím projeví zájem o účast na RF a zašlou jméno jednotlivce nebo název uskupení, v přihlášce povinně uvedou kontaktní osobu (jméno a příjmení, e-mail a telefon).
    • Součástí řádné přihlášky (bude zaslána předběžně přihlášeným finalistům mailem) je repertoárový list a seznam účastníků a doprovodu. Vyplněné soubory se odesílají jako příloha e-mailu na adresu detskaporta@seznam.cz bez podpisů (neskenujte) do termínu ukončení přihlášek. Vhodné je i připojení fotografie (max. velikost 2 Mb) a několika vět o činnosti a úspěších.

    Pozn.: Účast v RF je podmíněna schválenou nominací v obl. kole Dětské Porty.

   2. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Uzávěrka řádných přihlášek je (bude upřesněno). Výjimku lze učinit pouze po předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem RF.
   3. POČET SKLADEB: Stanovený počet soutěžních skladeb pro RF je tři. Ve zvláštních případech si může porota vyžádat doplňkovou skladbu.
   4. AUTORSKÁ ČÁST SOUTĚŽE: Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže 1–3 vlastní skladby, které budou odehrány v rámci soutěžního vystoupení. Na tuto skutečnost je nutné upozornit v repertoárovém listu a připojit texty písní v samostatných souborech (doc, pdf, jpg), v případě cizojazyčných textů je nutno přiložit překlad.
  3. PODMÍNKY ÚČASTI V RF
   1. PROGRAM VYSTUPUJÍCÍCH: Soutěžící by měl mít připravené krátké úvodní slovo a spojovací texty mezi skladbami v délce maximálně jedné minuty.
   2. HUDEBNÍ NÁSTROJE A OZVUČENÍ: Soutěžící interpreti používají výhradně vlastní nástroje, vč. bicích a kláves. Pořadatel RF zajišťuje zvukový aparát včetně obsluhy (aparát nezahrnuje kytarová ani basová komba).
   3. STARTOVNÉ: Podmínkou účasti v RF je úhrada startovného. Částka činí 150 Kč za každého jednotlivého účastníka – soutěžícího (účastnický poplatek neplatí v kategorii JP a SP doprovod dětí). Kategorie T platí účastnický poplatek 500 Kč za celý oddíl.
  4. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ
   1. Jednotlivci a dua
    • JA nar. 2010 a mladší
    • JB nar. 2006–2009
    • JC nar. 2001–2005
    • JP nar. 2005 a mladší s živým doprovodem dospělého, jiné osoby (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
   2. Hudební skupiny
    • SA nar. 2010 a mladší
    • SB nar. 2006–2009
    • SC nar. 2001–2005
    • SP skupina dětí nar. 2005 a mladší s pedagogickým doprovodem
    • T zpívající oddíl – děti nar. 2005 a mladší s živým doprovodem dospělého (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
  5. ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ
   1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do věkových kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo. Pokud byly v některém oblastním kole určité kategorie sloučeny, budou při RF tito vítězové takto sloučených kategorií zařazeni do kategorií přesně podle soutěžního řádu.
   2. Dramaturgický plán soutěže (rozpis jednotlivých kategorií) bude vyvěšen na stránkách soutěže před zahájením soutěže po zpracování všech došlých přihlášek. Pořadí jednotlivých vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, a to před zahájením soutěže.
   3. Prezence účastníků probíhá před zahájením soutěže. Při prezenci každá soutěžní výprava doplní podpisy na připravené formuláře. V případě vyslání organizací, studiem apod., předá na místě potvrzenou smlouvu a seznam – GDPR.
  6. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
   Pořadatel RF nabízí v průběhu konání soutěže možnost ubytování s vlastními karimatkami a spacáky v budově školy, stravování a některých dalších služeb do naplnění limitované kapacity. Bližší informace budou uveřejněny na detskaporta.cz. a budou účastníkům zaslány na kontaktní e-mailovou adresu spolu s dalšími informacemi o platbách a organizaci akce.
  7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Účastí v RF dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže, s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci spolku Pionýr, z. s.
   2. Vybraným soutěžícím bude nabídnuta účast vystoupení na některém z folkových festivalů.
   3. Pořadatel RF si vyhrazuje právo změnit propozice z organizačních důvodů.

  Propozice vstoupí v platnost 1. října 2020.