Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Osvědčení o zdravotní způsobilosti

Když si přebíráme vaše dítě na tábor (zotavovací akci) je nutné, abychom znali jeho zdravotní stav, včetně všech omezení. Je to proto, abychom zajistili co největší bezpečí dítěte na táboře nebo jiné pobytové akci. Proto před odjezdem odevzdáváte dva dokumenty – Posudek o zdravotní způsobilosti a Potvrzení o bezinfekčnosti.

Posudek o zdravotní způsobilosti

Vystavuje jej lékař, a nestanoví-li jinak, je platný 2 roky od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí nebo zraněním v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. V případě změny zdravotního stavu dítěte si rodiče vyžádají nový posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.
Vzorový formulář je ke stažení zde.

Potvrzení o bezinfekčnosti

Je důležitou součástí dokumentace každého účastníka tábora (zotavovací akce). Zákonný zástupce se jím zaručuje, že dítě není nositelem infekční nákazy, která by mohla postihnout další účastníky akce. Toto potvrzení se předává vždy u odjezdu pověřenému vedoucímu. Musí být podepsáno v den nástupu na akci.
Vzorový formulář je ke stažení zde.

Potřebujete poradit, jaké doklady má mít dítě s sebou na akci? Kontaktujte nás na e-mail pionyr@pionyr.cz.