Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Miloš Vysoký, Mgr.

Křišťálová vlaštovka in memoriam, 2009

* 1934, † 2009

1. PS Náchod


Celý život věnoval výchovné a vzdělávací práci s dětmi. Zakládal první pionýrský oddíl na tehdejším okrese Nový Bydžov. Pracoval s oddílem a na pionýrské skupině, ale i na vyšších úrovních. V období samostatného Pionýra 1968 – 1970 byl členem České rady Pionýra, na začátku 70. let odešel. Vždy prosazoval nové metody činnosti, jako třeba odznaky odborností a zájmové odznaky nebo přeshraniční spolupráci. Byl hlavním vedoucím 44 ročníků tábora na Kamenci.