Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Společná energie

Úvodem

Jde o nabídku ČRDM k využití sjednaných společných a proto výhodnějších cen energií.

Do projektu „Společná energie“ se mohou přihlásit pobočné spolky Pionýra i členové spolku s odběrem pro své soukromé domácnosti. Přístup do projektu mohou zajistit i pro své rodinné příslušníky.

Aktuality ke společné energii naleznete zde. Poslední aktualizace: únor 2019.

Jak to funguje?

Výběrové řízení na dodavatele probíhá každý rok. Cena je pro celý rok pevná a na příslušný rok se odběratel zavazuje smluvní vztah zachovat. Pokud se tedy do projektu přihlásíte, zavazujete se pro nasmlouvané období (2 roky) smlouvu s dodavatelem zachovat.

Kromě aktuálního vybraného dodavatele je do projektu zapojena i společnost Terra Group Investement, a.s., která zajišťuje administrativu spojenou s uzavíráním smluv a převodů, při žádosti o přistoupení k projektu vyplňujete plnou moc pro tuto společnost. Zmocněnec pak zajistí vypovězení vaší původní smlouvy i přistoupení do projektu, případně řeší převod odběrného místa jinému uživateli. Problémem může být smlouva se závazkem, kterou jste uzavřeli s jiným dodavatelem nebo smluvní podmínky s majitelem objektu, které vás k zachování stávajícího dodavatele váží.

Pro každého odběratele je připravena individuální smlouva vážící se ke konkrétnímu odběrnému místu. Fakturace probíhá přímo mezi dodavatelem a odběratelem, za včasnou platbu tedy za odběratele neručí ani Pionýr, ani pobočný spolek, ani člen, který svým příbuzným přístup do projektu zprostředkoval.

Podrobné informace o projektu tak, jak v současné době funguje, je možné najít na adrese skautskaenergie.cz.

V roce 2019 a 2020 bude dodavatelem zemního plynu firma Armex Energy a dodavatelem elektrické energie se stává společnost eYello CZ (Yello Energy).

Elektřina

V případě elektřiny je cena pro odběratele složena z několika částí:

1. Platba za silovou elektřinu

Cena produktů silové elektřiny tvoří zpravidla dvě části:

  • pevná cena za měsíc – v případě Společné energie je tato částka nulová;
  • cena za odebranou megawatthodinu (MWh), která se u některých produktů dělí na cenu v nízkém (NT) a vysokém (VT) tarifu.

Elektřina – pro stávající zákazníky od 1. 1. 2019 a nové zákazníky od 1. 10. 2018

Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

Tarif YELLO VT* YELLO NT*
  D01d, D02d   1 087
 
  D25d, D26d   1 344      830
  D35d   1 279   1 089
  D45d,D56d, D57d, D61d   1 279   1 089  
  C01d, C02d, C03d   1 228  
  C25d, C26d   1 488      966
  C35d,  C45d   1 430   1 228
  Měsíční poplatky        40        40

Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne – veškerá elektřina, kterou v tu dobu spotřebujete, je účtována nižší cenou. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za odebranou elektřinu.

2. Regulované platby za dopravu elektřiny

Tyto platby jsou každoročně stanovovány na návrh regulovaných subjektů Energetickým regulačním úřadem a zahrnují následující složky:

Cena za distribuci (rozvod elektřiny k jednotlivým zákazníkům) zahrnuje:

  • měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem; jde o částku, která se odvíjí od proudové hodnoty hlavního jističe (udávána v ampérech – A) a pokrývá fixní náklady provozovatele energetické distribuční soustavy. Platí se ve stálé měsíční výši bez ohledu na výši odběru.
  • cenu za dopravenou MWh – ta se může dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu.

Cena systémových služeb pokrývá náklady provozovatele energetické přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých výrobců elektřiny.

Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla.

Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou pokrývá náklady této společnosti.

3. Daň z elektřiny

Jedna z tzv. ekologických daní. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh.

V částech 2 a 3 jsou ceny stanovovány dodavatelům státem, nejsou volně upravovány trhem a nejsou součástí výše uvedeného ceníku.

Plyn

Obdobně jako u elektřiny má cena dodávek plynu tři části.

1. Neregulovaná složka obsahuje zpravidla dvě části:

  • platba za skutečně dodaný plyn
  • měsíční poplatek za odběrní místo (v případě Společné energie je tato částka opět nulová)

Plyn – ceny neregulované složky pro stávající klienty od 1. 1. 2019

Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

  Cena pro všechna odběrná místa  640
  Měsíční poplatky   žádné

2. Regulovaná složka ceny obsahuje platby:

  • za distribuci
  • za činnost operátora trhu

3. Daň z plynu

V období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 činí sazba daně 136,80 Kč/MWh spalného tepla.

V částech 2 a 3 jsou ceny stanovovány dodavatelům státem, nejsou volně urpavovány trhem a nejsou součástí výše uvedeného ceníku.

V obou případech dodávek energií je celková cena zdaněna 21 % DPH. 

Jak se přihlásit

Vše, co k tomu potřebujeme, je přihlásit se mezi odběratele, vyplněním jednoduchého formuláře, jehož odeslání nás automaticky k odběru registruje. Vše ostatní se řeší hromadně.

Přihlášení v RISPu:

Přihlašovací formulář nalezneme v RISPu hned na domovské stránce v části u odkazů pod názvem Formulář Společné energie. Po kliknutí se nám zobrazí jednoduché okno s dotazem, zdali se přihlášení týká jednotky nebo osoby (s ohledem na to, že můžeme nabídku využít do klubovny, na táborovou základnu, ale také domů, či k příbuzným).

Jestliže chceme přihlásit jednotku, otevře se po kliknutí na příslušné tlačítko formulář, ve kterém jsou předvyplněné údaje pionýrské skupiny, ke které máme potřebné oprávnění. Pokud spravujeme více jednotek, můžeme z nich po kliknutí na ikonu oka vedle názvu PS vybrat tu, kterou chceme přihlásit.

Pokud vybereme možnost pro osoby, otevře se obdobný formulář s předvyplněnými našimi údaji (samozřejmě jen s těmi, které RISP zná). Pokud chceme přihlásit někoho jiného, např. rodiče, údaje jednoduše přepíšeme.

V obou formulářích je samozřejmě nutné vyplnit údaje týkající se energie a současného dodavatele. Po vyplnění potřebných údajů – povinná pole jsou podbarvena – klikneme na tlačítko Odeslat, nahoře vlevo nad formulářem. Po vyplnění a odeslání všech potřebných údajů přijde zpráva na uvedenou e-mailovou adresu s informací, že bylo přihlášení do projektu přijato do systému.

Rozhovor s Kateřinou Brejchovou, ekonomkou Pionýra (leden 2017) Společná energie – možnost ušetřit