Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Skautská energie

Jedná se o projekt Junáka – českého skauta. Skautská energie není dodavatelem energie. Jde o projekt pravidelné soutěže nejlepších podmínek pro všechny zapojené domácnosti a firmy. 

Jak to funguje?

Společnost Občanům s.r.o., která se stará o administraci projektu, každé dva roky soutěží nového – nejvýhodnějšího dodavatele elektřiny a plynu. V případě změny dodavatele vše probíhá automaticky bez nutnosti podepisování nových smluv ze strany konečného odběratele. Tedy, administrátor Vás informuje o změně dodavatele, a pokud souhlasíte, tak se nemusíte o nic starat. Společnost Občanům s.r.o. vše zajistí za Vás. Vysoutěžená cena je platná pro celé dvouleté období. Pokud se do projektu zapojíte, tak se zavazujete zachovat smlouvu pro celé nasmlouvané období.

Pro každého odběratele je připravena individuální smlouva vážící se ke konkrétnímu odběrnému místu. Fakturace probíhá přímo mezi dodavatelem a odběratelem.

Podrobné informace, jak se k projektu přihlásit, včetně aktuálního ceníku, je možné najít na adrese www.skautskaenergie.cz.

Trocha informací, jak se v cenách vyznat:

Elektřina

V případě elektřiny je cena pro odběratele složena z několika částí:

 1. Platba za silovou elektřinu – cenu produktů silové elektřiny tvoří zpravidla dvě části:
  • Měsíční poplatek za odběrné místo (pevná cena za měsíc) – v případě Skautské energie je tato částka nulová
  • Cena za odebranou megawatthodinu (MWh), která se u některých produktů dělí na cenu v nízkém (NT) a vysokém (VT) tarifu. Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne – veškerá elektřina, kterou v tu dobu spotřebujete, je účtována nižší zvýhodněnou cenou. V případě jednotarifového produktu je jedna cena za odebranou elektřinu po celý den.
 1. Regulované platby za dopravu elektřiny – tyto platby jsou každoročně stanoveny Energetickým regulačním úřadem a zahrnují následující složky:
  • Cena za distribuci (rozvod elektřiny k jednotlivým zákazníkům) zahrnuje měsíční plat za příkon podle hodnoty jističe před elektroměrem. Platí se ve stálé měsíční výši bez ohledu na odběr. A cenu za dopravenou MWh – může se dělit na cenu za VT a NT.
  • Cena systémových služeb pokrývá náklady provozovatele energetické přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých výrobců elektřiny.
  • Cena na podporu a výkup lelektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla.
  • Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s lelektřinou pokrývá náklady této společnosti.
 1. Daň z elektřiny – sazba daně je pro všechny stejná a činí 28,30 Kč/MWh.

Plyn

Obdobně jako u elektřiny má cena dodávek plynu tři části.

 1. Neregulovaná složka má zpravidla dvě části – platbu za skutečně dodaný plyn a měsíční poplatek za odběrné místo /v případě Skautské energie je tato částka nulová)
 2. Regulovaná složka ceny obsahuje platby za distribuci plynu a za činnost operátora trhu
 3. Daň z plynu