Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

PiTEL

Co je PiTEL?

PiTEL (Pionýrské TELefony) je vnitřní telefonní síť, běžně označována jako VPN (z anglického výrazu Virtual private network – Virtuální privátní síť), která je určena členům Pionýra. Jejím hlavním účelem je zjednodušit a zefektivnit komunikaci v rámci spolku a současně poskytnout dobrovolníkům v Pionýru možnost výhodněji komunikovat uvnitř i vně spolku. V současné době je poskytovatelem této služby společnost Vodafone Czech Republic, a.s.

Proč PiTEL?

 1. PiTEL je určen pro komunikaci uvnitř Pionýra. Může sloužit například ke komunikaci mezi členy KOP, pionýrských skupin, oddílů a pionýrských center.
 2. PiTEL lze využít jako efektivní prostředek pro komunikaci při realizaci projektů v rámci spolku.
 3. PiTEL zjednodušuje a zefektivňuje komunikaci i ven mimo Pionýr.

Jak se dostat do PiTLE?

Zájemci mohou být zařazeni do PiTLE na základě žádosti, kterou podá příslušný právní subjekt (pionýrská skupina, KOP, Pionýr). Veškerá komunikace je vedena s pověřeným pracovníkem ústředí – strážcem PiTLE.

Jsi člen Pionýra, chceš být v PiTLI a mít nové telefonní číslo? Toto telefonní číslo spolu se SIM kartou je majetkem Pionýra a při opuštění PiTLE se vrací zpět Pionýru (není možné jej převést).

Jak postupovat?

 1. Nejprve se na své PS nebo KOP domluvte na tom, kolik je zájemců o zařazení do PiTLE a jaké služby chcete využívat.
 2. Následně vyplňte Žádost o zařazení do PiTLE. Potřebný formulář najdete zde. Formulář musí být ve dvojím vyhotovení vytisknut, podepsán statutárním zástupcem a opatřen razítkem žádajícího subjektu.
 3. Řádně vyplněný formulář opatřený podpisem statutárního zástupce a razítkem zašlete na adresu: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 116 47 – Praha 1, nebo jako sken na zuzana.hlavkova@pionyr.cz
 4. Po zpracování strážcem PiTLE obdržíte poštou SIM karty, doplněné a podepsané dohody o užívání SIM karty, přílohy obsahující PIN, PUK a pravidla pro provoz VPN.
 5. Teď již můžete své nové SIM karty zprovoznit (vložit do telefonu, vyťukat PIN) a jste v PiTLI.

Jsi člen Pionýra, chceš být v PiTLI a chceš nadále používat své stávající telefonní číslo, které je již zařazené v síti Vodafone. Podmínkou pro zařazení do PiTLE je, že nemáš na toto číslo uzavřenou pevnou smlouvu na určité období (např. dotovaný telefon).

Jak postupovat?

 1. Nejprve se na své PS nebo KOP domluvte na tom, kolik je zájemců o zařazení do PiTLE a jaké služby chcete využívat.
 2. Následně vyplňte Žádost o zařazení do PiTLE. Potřebný formulář najdete zde. Formulář musí být ve dvojím vyhotovení vytisknut, podepsán statutárním zástupcem a opatřen razítkem žádajícího subjektu.
 3. Pokud využíváte v síti Vodafone SIM kartu s tarifem nebo kreditem, je třeba vyplnit formulář „Dohoda o převodu práv a závazků pro firemní zákazníky OneNet“ zdePřevod nelze uskutečnit, pokud máte na telefonní číslo uzavřenou pevnou smlouvu na určité období (např. dotovaný telefon).
 4. Všechny řádně vyplněné formuláře ve dvojím vyhotovení zašlete na adresu: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 116 47 – Praha 1, nebo ve skenu na zuzana.hlavkova@pionyr.cz.
 5. Po zpracování strážcem PiTLE obdržíte poštou podepsané dohody o užívání SIM karty, přílohy obsahující PIN, PUK a pravidla pro provoz VPN.
 6. O zařazení do PiTLE vás bude informovat operátor formou SMS o změně tarifu nebo nastavení internetu.

Jsi člen Pionýra, chceš být v PiTLI a chceš nadále používat své stávající telefonní číslo, které je již v síti jiného operátora než je Vodafone (O2, T-mobile). Podmínkou pro zařazení do PiTLE je, že nemáš na toto číslo uzavřenou pevnou smlouvu na určité období (např. dotovaný telefon).

Jak postupovat?

 1. Nejprve se na své PS nebo KOP domluvte na tom, kolik je zájemců o zařazení do PiTLE a jaké služby chcete využívat.
 2. Následně vyplňte Žádost o zařazení do PiTLE. Potřebný formulář najdete zde. Formulář musí být ve dvojím vyhotovení vytisknut, podepsán statutárním zástupcem a opatřen razítkem žádajícího subjektu.
 3. Do žádosti musíte uvést číslo ČVOP (číslo oprávněné pro přenos), které vám vydá stávající operátor na vyžádání. ČVOP je čtrnáctimístný kód, kterým operátor stvrzuje, že nemá za vámi žádné pohledávky a může nastat migrace.
 4. Všechny řádně vyplněné formuláře ve dvojím vyhotovení zašlete na adresu: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 116 47 – Praha 1, nebo ve skenu na zuzana.hlavkova@pionyr.cz.
 5. Po zpracování strážcem PiTLE obdržíte poštou podepsané dohody o užívání SIM karty, přílohy obsahující PIN, PUK a pravidla pro provoz VPN.
 6. Migrace probíhá během cca 7 dní. Informaci o dni migrace můžete obdržet formou SMS nebo kontaktní osoba e-mailem od strážce PiTLE.
 7. V den, kdy k přenosu dojde, můžete své nové SIM karty zprovoznit (vložit do telefonu, vyťukat PIN) a jste v PiTLI.

Ani v PiTLI nemůžeš být úplně „za dara“. Náklady spojené s pobytem v PiTLI budou vždy fakturovány na subjekt, který o zapůjčení SIM karty zažádal (KOP, pionýrská skupina, pionýrské centrum).

Změny v PiTLI

Jsi v PiTLI a potřebuješ provést nějakou změnu? Kontaktuj, strážce PiTLE. Co vše můžeš v PiTLI změnit?

Požádej e-mailem strážce PiTLE o změnu příjmení. Ten provede změnu v telefonním seznamu PiTLE na internetu.

Zašli strážci PiTLE Žádost o změnu v PiTLI. V žádosti uveď osobu, kterou chceš z PiTLE vyjmout, a doplň informace o osobě, která bude danou SIM kartu a telefonní číslo nově užívat. Formulář musí být ve dvojím vyhotovení, podepsán statutárním zástupcem a opatřen razítkem žádajícího subjektu. Strážce PiTLE provede příslušnou změnu.

Zašli strážci PiTLE Žádost o změnu v PiTLI. V žádosti uveď osobu a telefonní číslo, u kterého chceš v PiTLI provést změnu. Formulář musí být ve dvojím vyhotovení, podepsán statutárním zástupcem a opatřen razítkem žádajícího subjektu. Strážce PiTLE provede příslušnou změnu a bude tě informovat o termínu, od kdy bude změna platit.

Zašli strážci PiTLE Žádost o změnu. V žádosti uveď již novou fakturační nebo doručovací adresu. Formulář musí být ve dvojím vyhotovení podepsán statutárním zástupcem a opatřen razítkem žádajícího subjektu. Strážce PiTLE provede příslušnou změnu.

Co dělat při ztrátě SIM karty?

Pokud došlo ke ztrátě nebo odcizení SIM karty, která je součástí sítě PiTEL, kontaktuj neprodleně telefonicky nebo e-mailem strážce PiTLE. Současně je nutné tuto skutečnost oznámit do dvou dnů písemně. Strážce PiTLE provede zablokování této SIM karty. Veškeré náklady, které vzniknou se ztrátou SIM karty, ti budou přeúčtovány.

V případě zájmu o vydání nové SIM karty je třeba vyplnit Žádost o změnu v PiTLI a v kolonce Typ změny uvést důvod ztráta nebo odcizení SIM karty. Řádně vyplněný formulář opatřený podpisem statutárního zástupce a razítkem zašlete na adresu:

Pionýr, z. s.

Senovážné náměstí 977/24

116 47 Praha 1

nebo emailem na zuzana.hlavkova@pionyr.cz

Jak z PiTLE ven?

 1. Vyplň Žádost o vyjmutí z PiTLE. Potřebný formulář najdeš zde. Formulář musí být ve dvojím vyhotovení vytisknut, podepsán statutárním zástupcem a opatřen razítkem žádajícího subjektu.
 2. Pokud ti telefonní číslo bylo přiřazeno Pionýrem v rámci sítě PiTEL, nelze je převést a zůstává nadále v majetku Pionýra.
 3. Řádně vyplněný formulář ve dvojím vyhotovení, opatřený podpisem statutárního zástupce a razítkem zašli doporučeným dopisem na adresu: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 116 47 – Praha 1 nebo emailem na zuzana.hlavkova@pionyr.cz.
 4. Strážce PiTLE tvoji žádost zpracuje, provede vyřazení z telefonního seznamu a zašle ti potvrzení, že jsi byl vyřazen ze sítě PiTEL.
 5. Nakonec ti ještě přijde poslední vyúčtování za využité služby z fakturačního období, kdy jsi SIM kartu ještě využíval.
 1. Vyplň Žádost o vyjmutí z PiTLE. Potřebný formulář najdeš zde. Formulář musí být podepsán statutárním zástupcem a opatřen razítkem žádajícího subjektu. Telefonní číslo si můžeš z PiTLE vzít s sebou pouze v případě, že jsi s ním do PiTLE vstoupil. Pokud ti telefonní číslo bylo přiřazeno až Pionýrem v rámci sítě PiTEL, nelze je převést a zůstává nadále v majetku Pionýra.
 2. Vyplň formulář „Dohoda o převodu práv a závazků pro firemní zákazníky OneNet“.
 3. Řádně vyplněný formulář opatřený podpisem statutárního zástupce a razítkem zašli na adresu: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 116 47 – Praha 1 nebo na email zuzana.hlavkova@pionyr.cz.
 4. Od strážce PiTLE obdržíš potvrzení, že jsi byl vyřazen ze sítě PiTEL.
 5. Nakonec ti ještě přijde poslední vyúčtování za využité služby z fakturačního období, kdy jsi SIM kartu ještě využíval.
 1. Vyplň Žádost o vyjmutí z PiTLE. Potřebný formulář najdeš zde. Formulář musí být podepsán statutárním zástupcem a opatřen razítkem žádajícího subjektu. Telefonní číslo si můžeš z PiTLE vzít s sebou pouze v případě, že jsi s ním do PiTLE vstoupil. Pokud ti telefonní číslo bylo přiřazeno až Pionýrem v rámci sítě PiTEL, nelze je převést a zůstává nadále v majetku spolku Pionýr.
 2. Řádně vyplněný formulář ve dvojím vyhotovení, opatřený podpisem statutárního zástupce a razítkem zašli na adresu: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 116 47 – Praha 1 nebo ve skenu na email zuzana.hlavkova@pionyr.cz.
 3. Od strážce PiTLE obdržíš ČVOP kód, se kterým zajdeš ke svému budoucímu operátorovi.
 4. Nakonec ti ještě přijde poslední vyúčtování za využité služby z fakturačního období, kdy jsi SIM kartu ještě využíval.

Všechny potřebné soubory (ceníky, formuláře) naleznete na Úložišti zde.

Strážce PiTLE

Zuzana Hlávková

zuzana.hlavkova@pionyr.cz

777 793 684