Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Publikace

Pionýr vydává publikace, kterými napomáhá k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe. Podporuje tím všechny, kdo mají zájem se rozvíjet a dozvědět se něco navíc. Vydávané materiály vycházejí z potřeb v oblasti přímé práce, v ekonomice a dalších… především s ohledem na to, že na trhu není možné obdobné materiály získat. To ovlivňuje jejich různorodost a také okruhy čtenářů, kterým jsou určeny. Pro lepší přehled jsou rozděleny do čtyř edičních řad.

Řada 1 – „Co dělat“

Obsahuje náměty k činnosti činnost oddílů a klubů různého zaměření. Obsahuje také etapové a táborové hry nebo a další náměty například pro podporu spolupráce či tolerance uvnitř oddílu.

Řada 2 – „Kdo a jak!“

Podporuje vzdělávacího programy pro instruktory, vedoucí oddílů, vedoucí pionýrských skupin, hospodáře a revizory a další. Jde o studijní texty a další materiály pro rozvoj pionýrských pracovníků.

Řada 3 – „Pionýr – Curriculum“

Podává informace o Pionýru, vysvětluje záležitosti dovnitř organizace a zároveň ho popularizují na veřejnosti. Jsou zde zpracována historická i filozofická témata týkající se naší organizace.

Řada 4 – Doplňková

Obsahuje specifické tiskoviny například pro děti – nečleny spolku. V minulosti to byl projekt Ahoj Evropo, nebo propagační občasník ÁHÓÓÓJ.

Kromě publikací zařazených v těchto edičních řadách vydává Pionýr i množství informačních a prezentačních materiálů, jednorázových podkladů k akcím apod., které je možné získat například na E-mošce.