Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Podpora dobrovolníků

Společenská podpora dobrovolnictví je obecně nevalná, což odráží hodnoty, jež jsou dnešní společnosti vlastní. Mnoho lidí považuje ty, kdo dělají cokoli zadarmo, za blázny. A je v podstatě jedno, o jaký druh dobrovolnictví se jedná. Tento pohled společnosti je třeba soustavně měnit. Apelovat na obecné hodnoty solidarity a pomoci a také na odpovědnost každého jednotlivce za „udržitelný rozvoj“ celého společenství. V našich oddílech a klubech (i některých jiných sdruženích) je výchova k těmto hodnotám běžná a navíc zde významně působí pozitivní příklad. Většinu společnosti je však třeba oslovit jinak. Otázka zní, jak?

Osobním příkladem – když si z nás okolí dělá spíše legraci? Účastí v konkrétních kampaních? (např. naše Opravdu dobrý tábor) Posílat příspěvky do médií? Mluvit se svými územně příslušnými poslanci a senátory?

Toto je jen několik námětů pro zvýšení prestiže dobrovolnictví, jistě jsou i další způsoby. Pokud ale bude každý hledat cesty, jak tyto představy přiblížit skutečnosti, musí se to projevit. Kde je dobrá vůle, může být nalezena i cesta – i když ne rovná a krátká.