Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Dobrovolnictví a Evropa

Připomeňme ještě, že dobrovolnictví je též hodně „evropské“ téma – nejde pouze o nějakou anglosaskou libůstku. Formálním východiskem je jistě Bílá kniha o mládeži(přímo oddíl „Dobrovolné aktivity mladých lidí“) a dne 15. listopadu 2004 schválila Rada Evropské unie Usnesení o společných cílech pro Dobrovolné činnosti mládeže a probíhá sběr podkladů pro tvorbu zprávy za ČR.

Dle rozhodnutí Evropské komise (z 3. června 2009) bude rok 2011 vyhlášen „Evropským rokem dobrovolnictví“. Za hlavní priority bylo stanoveno zajišťovat a podporovat:

  1. rozvoj podmínek pro dobrovolnictví v Evropě,
  2. aktivizace dobrovolnických organizací a zvýšení kvality dobrovolnictví,
  3. odměnění a uznání dobrovolnických aktivit,
  4. zvýšení povědomí o důležitosti a hodnotách dobrovolnictví.

Přijetí podnětu k udělování „CENY“ by mohlo být zcela konkrétním projevem, který by dokumentoval neformální přístup k obdobným aktivitám.