Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Fotograf

Fotograf je člověk, který s pomocí klasického nebo digitálního fotoaparátu pořizuje fotografie. Měl by znát různé techniky umělecké i dokumentární fotografie, zvládat grafické  zpracování fotografií a jejich prezentaci. Dělá to rád a s citem.

 

I. STUPEŇ

1. Používám oddílový fotoaparát a dovedu jej správně ošetřovat.

2. Znám základní funkce a možnosti nastavení fotoaparátu, pořízení a mazání fotek, různé režimy (portrét, makro, krajina, sport). Ukážu je a vysvětlím v oddíle.

3. Znám zásady fotografování. Zjistím si, co je to expozice a jak se vytváří. Rozumím základním pojmům – čas, clona, ISO, korekce expozice.

4. Úpravy fotografií – pomocí počítače dokážu s digitálními fotografiemi provádět základní operace – otočení, ořez, zmenšení rozměrů apod.

5. Předložím alespoň 30 snímků z oddílové činnosti.

6. Uspořádám výstavku svých prací.

7. Starám se o fotodokumentaci z života oddílu alespoň půl roku. Dávám fotky na web, do kroniky, oddílového časopisu nebo na nástěnku.

8. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Clona.

9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

II. STUPEŇ

1. Mám vlastní přístroj a umím jej správně ošetřovat.

2. Znám princip vytváření fotografického obrazu (optika).

3. Znám zásady správné kompozice snímků (prokážu prakticky).

4. Znám principy snímání a měření expozice.

5. Navštívím s oddílem výstavu nebo muzeum s fotografickou nebo filmovou tematikou.

6. Znám zásady správného uložení (archivace) zhotovených materiálů.

7. Přečtu si alespoň jednu knihu o fotografování. Znám časopis zabývající se fotografií.

8. Hromadná úprava fotografií – znám programy na hromadnou úpravu fotografií – přejmenování, změna velikosti a formátu.

9. Vyzkouším si fotografování noční oblohy, hvězd nebo ohňostroje.

10. Starám se o fotodokumentaci z života oddílu alespoň jeden rok. Dávám fotky na web, do kroniky, oddílového časopisu nebo na nástěnku.

11. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Clona.

12. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

 

 

PDF s podmínkami pro odborku Fotograf ke stažení.